Atenció a la diversitat: Autisme

Barberà del Vallès   Subvencionat Tècniques i recursos

Dates i horaris

Dilluns, 04 de maig de 09:15 a 11:45
Dimecres, 06 de maig de 09:15 a 11:45
Dijous, 07 de maig de 09:15 a 11:45
Dilluns, 11 de maig de 09:15 a 11:45
Dimecres, 13 de maig de 09:15 a 11:45
Dijous, 14 de maig de 09:15 a 11:45
Dilluns, 18 de maig de 09:15 a 11:45
Dimecres, 20 de maig de 09:15 a 11:45
Dijous, 21 de maig de 09:15 a 11:45
Dilluns, 25 de maig de 09:15 a 11:45
Dimecres, 27 de maig de 09:15 a 11:45
Dijous, 28 de maig de 09:15 a 11:45

Descripció:

La intervenció educativa te una gran rellevància en l'evolució dels infants diagnosticats amb algun trastorn de l'espectre autista (TEA), des de l'educació podem contribuir activament en el seu desenvolupament i benestar.

Les persones diagnosticades amb algun trastorn de l'espectre autista (TEA) precisen d'una metodologia adaptada, reforç escolar i adaptació del currículum escolar.

Hi ha diverses teràpies i intervencions conductuals dissenyades per ajudar amb els trets característics específics i aportar una millora substancial en la qualitat de vida dels infants diagnosticats amb TEA; partint de que els trastorns de l'espectre autista no tenen cura, perquè no són cap malaltia.

Dirigit a:

Persones que treballen com a docents, mestres, professorat, monitoratge de lleure, vetlladores, monitores de suport, educadores socials... i professionals de l'educació.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

  1. Neurodesenvolupament
  2. Trastorns
  3. Desenvolupament a les diferents àrees
  4. Necessitats educatives
  5. Detecció    
  6. Intervenció    
  7. Àrea psicoeducativa

Objectius:

  • Saber identificar i tractar un infant amb autisme
  • Aprendre a orientar als familiars d'un infant amb autisme
  • Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament i el seu procés educatiu

 

Observacions:

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit al menys el 75% de les 30 hores totals del curs.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci de la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònom o el document Dardo, segons el cas particular. 

Inscriu-te aquí

Atenció a la diversitat: Autisme

Recursos, eines i tècniques per treballar amb infants diagnosticats amb el Trastorn de l'Espectre Autista.

Inscriu-te aquí

Codi

S009-20

Lloc de realització

Barberà Promoció

Torre d'en Gorgs 40
08210 Barberà del Vallès

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.
Núria García, pedagoga i psicopedagoga experta en educació emocional.

Més informació

Telèfon: 934 180 257

Correu electrònic: info@escolaefa.cat