Atenció a la diversitat: Discalcúlia

  Online Eines i recursos educatius

Dates online

Del 10/10/2023 al 19/11/2023

Hores online

30 h

Preu

105 €

Preu socis

90 €

Descripció:

Tots hem sentit a parlar sobre la dislèxia, però que és la discalcúlia? 

La discalcúlia o el trastorn específic de l’aprenentatge de les matemàtiques és la dificultat d’adquisició d’habilitats relacionades amb la numeració, els càlculs, l’estimació de quantitats o magnituds, la realització d’operacions aritmètiques i el raonament matemàtic. 

En aquesta formació farem una aproximació conceptual d’aquest trastorn, n’explicarem les principals característiques i donarem recursos per millorar l’atenció a aquest alumnes. 

I el curs permet que l'alumnat es descarregui eines exclusives pensades per la intervenció directa amb infants amb discalcúlia.  

Dirigit a:

Totes les persones interessades en l'educació, i l'escola inclusiva. 

Continguts:

1.Conceptes bàsics
 • Concepte de discalcúlia
 • Bases neurològiques 
 • Funcions alterares
2.Característiques
 • Senyals d’alerta
 • Símptomes
3.Diagnòstic
 • Paper de l’escola
 • Paper dels pares
 • Informe 
4.Intervenció
 • Atenció precoç
 • Metodologies
 • Recursos
5.Trastorns associats 
6.Casos pràctics (avaluació)
7. Eines i materials adaptats per treballar amb infants amb discalcúlia (exclusius)

Objectius:

 • Conèixer el trastorn del càlcul 
 • Saber-ne identificar les principals característiques
 • Saber interpretar un informe diagnòstic
 • Conèixer amb quins altres trastorns es troba normalment

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 


La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Atenció a la diversitat: Discalcúlia

Eines per acompanyar a les persones amb discalcúlia

Inscriu-te aquí

Codi

F.O.006.01-23

Impartit per

Laura Agustench. Pedagoga i reeducadora pedagògica, formadora i especialista en dificultats d'aprenentatge. 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat