Bullying

  Online   Formació reconeguda com a Formació Permanent pel professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Eines i recursos educatius

Dates online

Del 6 juliol al 15 agost del 2021

Hores online

30 h

Preu

105 €

Preu socis

90 €

Descripció:

La formació s’emmarca dins la col•laboració entre Escola Efa i el Programa PDA Bullying d’Equip SEER (Salut i Educació Emocional), neix com una iniciativa global que pretén donar una resposta oberta a tota la comunitat del lleure educatiu, responent així a la necessitat actual de progrés en l’abordatge del fenomen Bullying. 

L'Equip SEER defineix “Bullying” com: persecució moral i/o física, sempre psicològica, que neix a entorns educatius on un o més infants o joves exerceixen abús de poder sobre un/a altre/a.

#superarelbullying

Dirigit a:

Tots els professionals interessats en l'abordatge del fenomen Bullying en entorns de lleure educatiu i sociocultural.

Continguts:

 1. Mirada global
  • El bullying a la nostra realitat educativa
  • Quan ho considerem bullying?
  • Agents que participen
  • Mirada d’actius de benestar 
 2. Provenció + sensibilització
  • Estem preparats per prevenir?
  • Prevenció: provenció + sensibilització
  • Estratègia integral de prevenció
 3. Detecció
  • El bullying passa on no el veiem
  • Les activitats de lleure com a elements de detecció
  • La tipificació de cas
  • Els objectius pedagògics
  • Observació continuada situacions de risc i tipificació
 4. Actuació
  • Resposta integral des de l'aturada de la violència i fins a la reparació
  • Des d’on mirem el conflicte?
  • Aturar la violència i protegir als implicats/des
  • Activar el benestar i implicar a tothom en la resolució
  • Reparar el dolor i restaurar el benestar

Objectius:

 • Reconèixer els principals signes de Bullying en els diferents agents implicats.
 • Sensibilitzar de la importància del treball preventiu dins els nostres entorns pedagògics.
 • Fomentar la mirada d'actius de benestar en l'abordatge integral del bullying. 
 • Treballar per a la bona resposta davant d'una situació de risc.
 • Entrenar específicament la tipificació de casos de maltractament.
 • Fer conscient la necessitat de ser un/a referent positiu davant els conflictes.
 • Desenvolupar eines pròpies per tal de facilitar una resolució pacifica dels conflictes.

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 


La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Bullying

Prevenció, detecció i actuació en el lleure educatiu i sociocultural

Inscriu-te aquí

Codi

EF028-21

Impartit per

Equip SEER, Salut i Educació Emocional.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat