Com organitzar una reunió virtual

  Online   Subvencionat Comunicació i màrketing

Dates online

Del 11/04/2023 al 30/04/2023

Hores online

15 h

Descripció:

Amb aquest curs podràs adquirir les estratègies necessàries per organitzar i participar en les reunions virtuals de manera efectiva i que permeti optimitzar el temps i els recursos, mantenint l’atenció dels participants.

Dirigit a:

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

1. Habilitats digitals per al treball del futur.

2. Com organitzar una reunió virtual.

3. Preparació de la reunió virtual.

4. Gestió d'una reunió virtual.

 

Objectius:

- Decidir quan és necessari una reunió virtual.

- Quins elements són els importants a tenir en compte a l’hora de convocar i preparar una reunió virtual.

- Quins són els elements importants a tenir en compte a l’hora de dirigir una reunió virtual.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Com organitzar una reunió virtual

Inscriu-te aquí

Codi

T2.1-23

Impartit per

Yolanda Colàs. Sociòloga, assessora i desenvolupadora de projectes. Especialista en cultura, educació, media i TIC.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat