Comunicació augmentativa en persones amb discapacitat

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 21/03/2023 al 30/04/2023

Hores online

25 h

Descripció:

Inscriu-te en aquest curs on aprendràs els conceptes fonamentals relacionats amb la comunicació i la discapacitat psíquica i física. També et donarà recursos per ampliar el camp comunicatiu i emocional de les persones amb discapacitat psíquica i física, i acompanyar-los de forma més propera.

Dirigit a:

Aquells professionals que treballen amb persones amb discapacitat psíquica i física, i que volen millorar la seva comunicació amb ells.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

  1. Discapacitat psíquica i/o física: Comunicació.
  2. Sistemes de comunicació augmentativa i/o alternativa.
  3. Aspectes procedimentals bàsics que s'han de tenir en compte en la implantació d'un sistema. Procés de presa de decisions.

Objectius:

  • Reflexionar sobre la importància d'un bon vehicle comunicatiu en els seus diferents vessants, per millorar la salut mental en el col·lectiu de persones amb discapacitats psíquiques.
  • Millorar les habilitats de comunicació del col·lectiu professional envers les persones amb discapacitats psíquiques.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Comunicació augmentativa en persones amb discapacitat

Inscriu-te aquí

Codi

S7.2-23

Impartit per

Núria Garcia.  Pedagoga i psicopedagoga experta en educació emocional.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat