Comunicació no violenta

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 18/04/2023 al 28/05/2023

Hores online

30 h

Descripció:

La comunicació no violenta és essencialment empatia, una qualitat valuosa i profundament humana que tots i totes podem desenvolupar. La comunicació no violenta promou, doncs, l’entesa empàtica, primer cap a un mateix (autoempatia) i, després, cap a l’altre.
Per poder arribar a aquesta connexió el primer pas a fer és poder desempallegar-nos de la comunicació apresa més violenta i aempàtica, plena de judicis i culpabilització. La comunicació violenta no connecta ni amb les emocions pròpies ni amb les dels altres. Vols connectar i obrir un canal de comunicació positiva amb les altres persones? 
Ens desempallaguem dels retrets i les acusacions, les amenaces, les ordres, les advertències, les comparacions o el sarcasme?

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui millorar la seva comunicació envers a si mateix i als altres.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

 1. Introducció a la CNV.
 2. La auto-empatia.
 3. L'escolta empàtica a les altres persones.
 4. Les peticions.
 5. Peticions i expressió honesta.
 6. Emocions i sentiments.
 7. L’enuig.
 8. La culpa i la vergonya.

 

Objectius:

 • Escoltar amb empatia a una mateixa i a les altres persones.
 • Comunicar amb claredat i assertivitat les pròpies necessitats.
 • Aprendre a demanar amb claredat, simplicitat i sense culpa.
 • Desenvolupar la capacitat d'orientar la comunicació cap a l'enfortiment de la connexió amb l'altra persona
 • Prendre consciència dels estils comunicatius que bloquegen la comunicació i com superar-los.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Comunicació no violenta

Inscriu-te aquí

Codi

T4.2-23

Impartit per

Tania Muelas, Psicòloga clínica especialitzada en psicopatologia i psiconcologia. Certificada en Mindfulness per a la reducció d'estrès i ansietat. Mestra Montessori de 3 a 6 anys, formada en educació emocional i en disciplina positiva.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat