Dinamització

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 10/01/2023 al 05/02/2023

Hores online

20 h

Descripció:

Conèixer i/o aprofundir en els processos, estructures i funcions de la dinamització, així com en els aspectes bio-psicològics que intervenen en la motivació i la participació de les persones que conviuen.  

Dirigit a:

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

1. Dinamització: concepte i evolució.

2. Factors que intervenen en la motivació intrínseca i extrínseca.

3.  Principis pedagògics que intervenen en la dinamització.

4.  Mètodes i mitjans pedagògics.

5.  La gestió d’activitats.

6.  Creativitat i innovació.

7. Habilitats socials del professional que intervé amb la gent gran.

 

 

Objectius:

- Adquirir coneixements sobre els processos, estructures i funcions de la dinamització.
- Reflexionar, identificar i conèixer els factors que influeixen en la motivació i participació d'un grup.
- Conèixer les estratègies pedagògiques relacionades amb la dinamització.
- Facilitar tècniques, recursos i estratègies que afavoreixin desenvolupar, estimular i millorar la dinamització.
- Atendre els mètodes i mitjans adients a cada activitat.
- Conèixer i aplicar el paper del dinamitzador durant la realització de l'activitat.
- Potenciar la creativitat i les habilitats socials dels professionals que promouen les activitats.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Dinamització

Inscriu-te aquí

Codi

S11

Impartit per

Anna Estela. Formadora, educadora i tallerista. Tècnica en Activitats Socioculturals i Turístiques, Educadora Social i Mediadora Familiar. Colabora en cursos de monitores de lleure i de menjador, en monogràfics i tallers amb l'Efa, compartint aquesta voluntat de fer una bona feina.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat