Discapacitats i lleure

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 25/04/2023 al 04/06/2023

Hores online

30 h

Descripció:

El lleure està a l'abast de totes les persones? Som professionals de l'educació en el lleure, però tenim eines per poder realitzar activitats i dinamitzar a persones amb necessitats d’atenció especial? Podem adequar millor les activitats que dissenyem per a que siguin aptes a les necessitats i possibilitats de totes les persones usuàries que volen gaudir del lleure?

Apunta't a aquest curs i descobreix com fer-ho!

Dirigit a:

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes, que vulguin potenciar activitats i projectes, dins del marc del lleure educatiu i sociocultural, amb una visió inclusiva.

Continguts:

 1. Introducció conceptual:
  • Deficiència.
  • Discapacitat.
  • Minusvalidesa.
  • Integració.
  • Inclusió.
  • Normalització.
  • Qualitat de vida.
  • Autodeterminació 
 2. Tipus de discapacitats:
  • Orgànica.
  • Física.
  • Sensorial.
  • Intel·lectual.
 3. La visió de la discapacitat:
  • Models de concepció de la discapacitat.
  • Construccions culturals.
  • Imaginaris socials.
 4. El lleure i la persona amb discapacitat:
  • Recursos de lleure per a persones amb discapacitat: inclusió i suports naturals.
  • Equip de monitors i les seves funcions davant alumnes amb discapacitats.
  • La relació amb la família dins el món del lleure.

Objectius:

 • Conèixer les diferents discapacitats i reflexionar entorn de la pràctica professional des del lleure.
 • Desenvolupar eines per poder realitzar activitats i dinamitzar persones amb necessitats d’atenció especial en el món del lleure.
 • Aportar eines per tal d’adequar millor la intervenció a les necessitats i possibilitats dels usuaris que ens trobem en el món del lleure.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Discapacitats i lleure

Discapacitats i lleure

Inscriu-te aquí

Codi

S9.2-23

Impartit per

Elisabet Vergés i Cristian Lago, formadors d'ECOM, moviment impulsat per persones amb discapacitat física que treballen, a través de l'empoderament i la participació, per aconseguir una societat inclusiva on es les persones amb discapacitat física puguin fer efectiu l’exercici dels seus drets.

 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat