Diversitat sexual

  Online   Subvencionat Gènere

Dates online

Del 14/02/2023 al 12/03/2023

Hores online

20 h

Descripció:

Fa anys que es treballa per promoure models relacionals basats en valors com la igualtat, l’equitat i el respecte, i prevenir la violència en les interaccions personals per raons de diversitat afectiva sexual, i malgrat aquesta feina de divulgació i defensa, encara falta molt de camí per fer.

En aquest curs t’acompanyarem perquè puguis fomentar el coneixement i el respecte de la diversitat afectiva, sexual i de gènere en els teus projectes educatius i treballar-la des de la infància.

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui formar-se per acompanyar a infants i joves en el descobriment de la diversitat sexual des del respecte.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

  1. Conceptes bàsics. El sistema binari
  2. Orientació/Identitat/expresió de gènere
  3. Diversitat a la infància
  4. Intervencions inclusives amb la diversitat sexual

Objectius:

  • Conèixer els conceptes bàsics de la diversitat sexual
  • Reflexionar sobre la diversitat sexual als espais educatius
  • Crear intervencions educatives inclusive

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Diversitat sexual

Inscriu-te aquí

Codi

S10.1-23

Impartit per

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat