Edició i tractament d'imatges

  Online   Subvencionat Acellec digital

Dates online

Del 25 de maig al 13 de juny del 2021

Hores online

15 h

Descripció:

Aquest curs forma part del pla de formació vinculat al projecte ACELLEC Digital, un projecte subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Els objectius del projecte són fomentar la transformació digital i crear nous models de negoci al sector del lleure educatiu i sociocultural.

Només hi ha 25 places disponibles, inscriu-te aprèn a utilitzar eines d'edició d'imatges per a la promoció de projectes socioculturals!

Dirigit a:

Membres d'empreses i entitats del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural amb coneixements bàsics d’informàtica, que volen millorar o adquirir coneixements en el tractament d’imatges i en l’elaboració de peces de comunicació gràfica mitjançant aplicacions gratuïtes.

Continguts:

 1. Conceptes de comunicació gràfica
 2. Fonaments de disseny.
 3. Imatges i drets d’autor.
 4. Tendències.
 5. Obtenció d’imatges per a il·lustrar informació.
 6. Tria d’imatges i característiques.
 7. Tractament i retoc d’imatges amb eines digitals amb Adobe Photoshop Express.
 8. Procés de disseny.
 9. Funcionament del Canva (web i app) i disseny de peces comunicatives.
 10. Ús de plantilles.
 11. Disseny per a impremta (cartells, fulletons).
 12. Disseny per a dispositius (web, xarxes socials).

Objectius:

 • Comprendre el disseny gràfic i el tractament d’imatges com un acte comunicatiu.
 • Aprendre a planificar la comunicació segon allò que volem transmetre.
 • Conèixer els fonaments de disseny gràfic per a tenir criteris d’estètica i comunicació efectiva.
 • Conèixer les necessitats comunicatives.
 • Conèixer les característiques tècniques de les imatges.
 • Conèixer com funciona i les utilitzats de l’aplicació Adobe Photoshop Express.
 • Conèixer el procés de disseny, des de l’encàrrec a l’execució.
 • Conèixer com funciona i les utilitats de l’aplicació Canva.

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció).  Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Edició i tractament d'imatges

Edició d'imatges per a la promoció de projectes socioculturals

Inscriu-te aquí

Codi

TEC13-20

Impartit per

Jordi Padró, 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat