Educació inclusiva centrada en el trastorn d'atenció (TDA)

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 19/03/2024 al 02/05/2024

Hores online

20 h

Descripció:

Orientar i acompanyar infants diagnosticats amb trastorn de Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA-H) és un repte per a la majoria de professionals de l'educació, des de l'Escola Efa vetllem per donar a l'alumnat eines i tècniques pràctiques, replicables en el dia a dia.

Aprendràs estratègies per actuar en diferents situacions del dia a dia, des de la calma i des del respecte.

Dirigit a:

Persones que treballen com a docents, mestres, professorat, monitoratge de lleure, vetlladores, monitores de suport, educadores socials... i professionals de l'educació que vulguin conèixer els principals elements derivats del Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDA-H).

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.
 • Experiència professional
 • Es valorarà experiència professional en el sector objecte d'aquest.

(Les persones que treballin a l'Administració Publica serà necessari que ens facin arribar un certificat conforme la persona que vol realitzar la formació no està inclosa a l’àmbit d’aplicació dels acords de formació de les Administracions Públiques)

Continguts:

MÒDUL 1: Detecció i diagnòstic del TDAH (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Anàlisi sobre la relació entre cervell, trastorn i salut mental
  • Descripció del cervell i el TDAH
  • Distinció entre salut mental, malaltia i trastorn mentals
 • Identificació dels conceptes del TDAH
  • Característiques de la Impulsivitat
  • Hiperactivitat
  • Dèficit d'atenció
 • Anàlisi de les causes del TDAH.
  • L'origen biològic, genètic, social o ambiental
  • Factors de risc versus factors protectors

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Atenció a les repercussions emocionals en els diferents contextos de desenvolupament.
 • Valoració de l'afectació a l'autoconcepte
 • Valoració de l'afectació a l'autoestima

MÒDUL 2: Abordatge multidisciplinar del TDAH (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Formulació del diagnòstic d'un alumne amb TDAH
  • Anàlisi de l'estat emocional
  • Comunicació amb la família
 • Resum de pautes i estratègies d'intervenció educativa
  • Descripció de la persona educadora com a referent emocional
  • Tècniques i recursos per a la intervenció educativa

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Actitud inclusiva
 • Consciència de les múltiples possibilitats de l'alumnat amb necessitats educatives especials
 • Compromís amb l'alumnat amb necessitats educatives especials

Objectius:

 • Identificar els alumnes amb TDA/H, així com saber com tractar-lo.
 • Orientar els familiars amb alumnes amb TDA/H.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Educació inclusiva centrada en el trastorn d'atenció (TDA)

Una formació per orientar i acompanyar infants diagnosticats amb Trastorn de Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA-H)

Inscriu-te aquí

Codi

S8.2-24

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat