Educació inclusiva: TDA-H

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 07/03/2023 al 02/04/2023

Hores online

20 h

Descripció:

Orientar i acompanyar infants diagnosticats amb trastorn de Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA-H) és un repte per a la majoria de professionals de l'educació, des de l'Escola Efa vetllem per donar a l'alumnat eines i tècniques pràctiques, replicables en el dia a dia.

Aprendràs estratègies per actuar en diferents situacions del dia a dia, des de la calma i des del respecte.

Dirigit a:

Persones que treballen com a docents, mestres, professorat, monitoratge de lleure, vetlladores, monitores de suport, educadores socials... i professionals de l'educació que vulguin conèixer els principals elements derivats del Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDA-H).

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

 1. Conceptualització
  • Manifestacions clíniques
  • Subtipus
  • Teories explicatives del TDAH
  • Etiologia
  • Prevalença
  • Gènere
  • Comorbilitat
 2. Detecció i diagnòstic del TDAH
  • Signes d'alerta
  • El diagnòstic del TDAH
  • Manifestacions del TDAH a l'escola
  • El TDAH a l'adolescència
 3. Abordatge multidisciplinar del TDAH
  • Alumne
  • Escola
  • Família
  • Algunes nocions sobre la medicació per al TDAH

Objectius:

 • Saber identificar un infant amb Trastorn de Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDA-H), i saber com tractar-lo.
 • Aprendre a orientar als familiars d'un infant diagnosticat amb TDA-H.
 • Conèixer la varietat de recursos i tècniques per el seu tractament.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Educació inclusiva: TDA-H

Una formació per orientar i acompanyar infants diagnosticats amb Trastorn de Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDA-H)

Inscriu-te aquí

Codi

S13.2-23

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat