Eines i instruments d'avaluació per a formadors

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 24/05/2022 al 03/07/2022

Hores online

30 h

Descripció:

Aquesta formació vol mostrar com realitzar de manera correcta i autònoma l’avaluació de l’aprenentatge dels participants en la formació professional.

Dirigit a:

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

1. Avaluació en formació per a l'ocupació aplicada a les diferents modalitats d'impartició.
2. Elaboració de proves per a l'avaluació de continguts teòrics.
3. Disseny i elaboració de proves d'avaluació de pràctiques adaptades a la modalitat d'impartició.
4. Avaluació i seguiment del procés formatiu conforme a la formació presencial i en línia.
 

 

Objectius:

- Conèixer els diferents tipus de proves d’avaluació existents.
- Conèixer els criteris de validesa i fiabilitat d’una prova d’avaluació.
- Saber dissenyar una prova d’avaluació aplicada a les diferents modalitats.
- Saber aplicar en funció dels continguts i dels alumnes, la prova d’avaluació més adequada en cada moment.
- Conèixer les tècniques de recollida d’informació per poder després fer un anàlisi fiable de les dades.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Eines i instruments d'avaluació per a formadors

Inscriu-te aquí

Codi

EU8.1-22

Impartit per

Yolanda Colàs. Sociòloga, assessora i desenvolupadora de projectes. Especialista en cultura, educació, media i TIC.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat