Envelliment actiu i activitats socioeducatives amb persones grans

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 17/10/2023 al 12/11/2023

Hores online

20 h

Descripció:

Envellir és un procés vital que pot ser molt enriquidor, tant per a la persona que l’està vivint, com per a les que l’envolten. L’envelliment actiu és el procés que permet millorar la qualitat de vida de les persones, ajudant-les a cobrir les seves necessitats en funció de les seves capacitats i aspiracions.

Amb aquest curs aprendràs a dissenyar, impulsar i implementar projectes que tinguin com a objectiu el benestar de les persones grans, i d’aquesta manera ajudar a endarrerir l’aparició i el desenvolupament de malalties i discapacitats

Dirigit a:

Aquelles professionals amb inquietud i vocació d'acompanyament a les persones grans en el procés d'envelliment, i ajudar-les a millorar la seva qualitat de vida.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

  1. Condicions de vida i de salut de la gent gran (5h)
  2. Participació i suport Social (5h)
  3. Entorn (5h)
  4. Salut Mental, nutrició i activitat física (5h)

Objectius:

  • Aprendre a dissenyar, impulsar i implementar projectes que tinguin com a objectiu el benestar de les persones grans, aplicant el concepte de salut integral que promou l’envelliment actiu i saludable.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el tutor es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Envelliment actiu i activitats socioeducatives amb persones grans

Inscriu-te aquí

Codi

S14.2-23

Impartit per

Gemma Ros. Psicòloga i especialitzada en l'Atenció a les Persones i la Gestió d’Equips de Treball. Sempre ha treballat dins l’àmbit social. Fa formació en el món del Lleure i de l’Educació des de fa més de 15 anys.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat