Estratègies educatives pel treball amb adolescents

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 07/02/2023 al 26/02/2023

Hores online

20 h

Descripció:

L’adolescència és l’etapa de transició entre la infantesa i l’edat adulta, un moment de canvis físics i psicològics que pot generar incertesa i temors, i també una oportunitat per desenvolupar fortaleses i creixement personal. No està exempta de desafiaments tant per als adolescents com per als adults que els acompanyem en està etapa.


En aquest curs t’ensenyarem els conceptes claus i metodologies per a que el treball amb ells sigui enriquidor i els ajudi a desenvolupar les serves fortaleses

Dirigit a:

Qualsevol professional que vulgui conèixer metodologies i eines per fer un acompanyament enriquidor a adolescents i joves en el seu camí cap a l'edat adulta.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

  1. Definició de conceptes claus: adolescència, autonomia, psicologia evolutiva, necessitats i interessos, motivacions i emocions.
  2. Trets psicològics i sociològics de l'adolescència.
  3. Anàlisi de la metodologia de treball en relació a l'adolescència.
  4. Metodologies i eines per treballar amb adolescents. Difusió dels recursos pedagògics existents per treballar amb aquesta franja d'edat.
  5. Treball per projectes amb adolescents.
  6. Les TIC com a eina de treball.
  7. El paper de l'educador/a amb els adolescents.

Objectius:

  • Treballar estratègies pel treball amb adolescents en l'àmbit educatiu.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el tutor es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Estratègies educatives pel treball amb adolescents

Inscriu-te aquí

Codi

S21

Impartit per

Sònia Tomàs. Educadora i mestra. Ha estat monitora i coordinadora de colònies escolars i té gran experiència en la organització de projectes socioeducatius.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat