Gamificació, aplicació a les empreses

  Online   Subvencionat Gestió empresarial

Dates online

Del 22 de juny a l'1 d'agost del 2021

Hores online

30 h

Descripció:

El joc és una eina molt poderosa a través de la qual podem potenciar habilitats personals com la concentració o l'esforç, afrontar i superar reptes de forma cooperativa, estimular la creativitat... Aquest curs et permetrà iniciar-te en el món de la gamificació i utilitzar els seus beneficis per enfortir el teu equip.

Dirigit a:

A totes aquelles persones que lideren equips i que volen augmentar el seu potencial d'una manera diferent. Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Què és la gamificació.

 • 1.1. Conceptes bàsics de la gamificació.

2. Què és un joc?

 • 2.1. Tipus de jugadors i elements del joc.

3. Els ingredients de la gamificació.

4. Mecàniques, dinàmiques i estètica.

5. Per què juguem?

 • 5.1. Diversió, motivació i felicitat
 • 5.2. Lògica de jocs.

6. On s'aplica la gamificació?

 • 6.1. Àrees on s'aplica la gamificació.
 • 6.2. Màrqueting i gamificació.
 • 6.3. Enterprise gamification.

7. Gamificació i educació.

8. Altres àrees d'importància Introducció al disseny de gamificació.

 • 8.1. Abans de començar... 

9. Marc de disseny.

 • 9.1. Disseny a través de plantilles simples.
 • 9.2. Exemples de projectes de gamificació.

10. Gamificació aplicada a l'empresa.

11. Startups, empreses i gamificació

Objectius:

 • Adquirir els coneixements i  habilitats sobre la gamificació.
 • Entendre per què la gamificació és el present i futur del "engagement" a les persones a curt i llarg termini.
 • Ser capaç de tenir una visió clara sobre la gamificació, les seves aplicacions, possibilitats i habilitats pel seu aprofitament empresarial.
 • Dominar el concepte de gamificació i aprendre a aplicar dinàmiques i elements de joc a contextos de "no joc".

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Gamificació, aplicació a les empreses

Inscriu-te aquí

Codi

T4.2-21

Impartit per

Maria Chico. Psicoanalista i Formadora, despertadora professional. Viu amb passió i mètode el seu treball, a la consulta i a l'aula. Jugar humanitza i sana la convivència. Creu que l'educació no és sinó un acte voluntari d'obertura i transformació. Transmet coneixements, idees i inspiració als qui busquen rebre-les i estan disposats a canviar el món canviant la seva mirada

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat