Gestió Conductes Disruptives al Menjador Escolar

Cubelles Eines i recursos educatius

Dates presencials

17/10/2022 - 07/11/2022

Hores

12 h

Preu

72 €

Dates i horaris

Dilluns, 17 d'octubre de 17:00 a 20:00
Dilluns, 24 d'octubre de 17:00 a 20:00
Dilluns, 31 d'octubre de 17:00 a 20:00
Dilluns, 07 de novembre de 17:00 a 20:00

Continguts:

1. Origen i causes de les conductes disruptives.

2. Agents educatius implicats (Escola, tutora, família...)

3. Paper de l’educadora de menjador. Estratègies per a la gestió de conductes disruptives.

a. Tècniques conductuals (Reforç positiu, contracte d’acords, entrenament d’habilitats socials...)
b. Tècniques cognitives (Exercicis d’educació emocional, recursos d’autocontrol o relaxació per a l’infant, eines d’autoavaluació, treball acurat de l’empatia...)
c. Actitud de l’educadora

4. Passos a seguir durant el curs escolar.

a. Coneixement del grup i dels infants
b. Detecció de necessitats del grup d’infants
c. Detecció de necessitats individuals
d. Anàlisi de les conductes destacables
e. Gestió del clima grupal
f. Gestió de conductes individuals
g. Revisió i avaluació grupal (Repetible al llarg dels mesos)

h. Revisió i avaluació individual (Repetible al llarg dels mesos)

5. Exposició pràctica de casos reals i la seva gestió.


6. Eines i materials de seguiment conductual.

Objectius:

• Analitzar les conductes disruptives i els agents implicats
• Aprendre tècniques adequades per a la gestió de conductes disruptives

Metodologia:

La formació en modalitat presencial es desenvolupa de forma teòrico-pràctica, combinant la exposició magistral amb els casos pràctics adaptats al dia a dia de l’alumnat.

En finalitzar la formació els participants hauran de realitzar una prova d’avaluació final.

Observacions:

Avaluació continuada 

Per superar el curs cal assistir al 75% de les hores i aprovar amb una nota mínima de 5 el test final. 


 

Certificació

La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Gestió Conductes Disruptives al Menjador Escolar

Inscriu-te aquí

Codi

P.P.052.01-22

Lloc de realització

Sensación Activa

Passeig Narcís Bardají 7
08880 Cubelles

Impartit per

Claustre de l'Escola EFA.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat