Gestió d'organitzacions

  Online   Subvencionat Acellec digital

Dates online

Del 25 de maig al 13 de juny del 2021

Hores online

15 h

Descripció:

Aquest curs forma part del pla de formació vinculat al projecte ACELLEC Digital, un projecte subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Els objectius del projecte són fomentar la transformació digital i crear nous models de negoci al sector del lleure educatiu i sociocultural.

Només hi ha 25 places disponibles, inscriu-te i aprèn a utilitzar diferents eines de gestió telemàtica per a la teva feina!

Dirigit a:

Caps de departament, coordinadors de projectes i totes aquelles persones responsables de la coordinació i organització interna de les empreses i entitats dels sectors del Lleure Educatiu i la Cultura de Proximitat.

Continguts:

 1. La teva organització
  1. Com és
  2. Com comunica
  3. Perquè és tan important.
 2. El capital humà i el valor del coneixement
  1. Eines digitals per a la seva gestió
 3. La transformació digital de l'empresa
  1. Necessitats digitals de l'empresa
  2. Eines per a la transformació digital de l'empresa

Objectius:

 • Definir la pròpia organització
 • Analitzar la situació digital actual
 • Promoure el capital humà i el coneixement de l'organització
 • Conèixer eines per a la transformació digital

 

 

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció).  Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Gestió d'organitzacions

Eines de gestió telemàtiques

Inscriu-te aquí

Codi

TEC12-20

Impartit per

Emma Pivetta, sociòloga, consultora i professora amb experiència en projectes relacionats amb l'anàlisi dels usuaris i consumidors, projectes europeus i projectes relacionats amb l'impacte de les tendències socials sobre determinats sectors (sector de la cultura inclós).

Yolanda Colás, Sociòloga, assessora i desenvolupadora de projectes. Especialista en cultura, educació, media i TIC.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat