Habilitats de comunicació

  Online   Subvencionat Comunicació i màrketing

Dates online

Del 23/01/2024 al 03/03/2024

Hores online

30 h

Descripció:

La comunicació forma part del teu dia a dia. Dominar les teves habilitats comunicatives et facilitarà la relació amb altres persones i serà un bon recurs per assolir els reptes amb els que t'aniràs trobant. Si vols millorar la teva comunicació i la teva forma d’expressar-te, en aquesta formació et proporcionarem els coneixements i les habilitats necessàries.

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui dominar les seves habilitats comunicatives per millorar la seva comunicació i la seva forma d’expressar-se.

Persones que treballen com a monitor/a de lleure, directora de lleure, coordinadora, tècnica, educadora o dinamitzadora, entre altres. 

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requeriments:

-Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Títol de Grau Corresponent o altres títols equivalents.

-Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic o el Títol de Grau corresponent o altres titols equivalents.

-Tècnic o T'ecnic Superior de la família professional administració i gestió.

-Certificats de professionalitat de nivell 2 o 3 de la família professional Administració i gestió. 

Continguts:

 1. El procés de comunicació
  • La comunicació interpersonal
  • Tipus de comunicacions
  • La comunicació eficaç
 2. Anàlisi de la comunicació
  • Comunicació estratègica
  • Canals i informació
  • Adaptació de missatges
 3. Psicologia de l'interlocutor
  • Claus de l’empatia
  • Llenguatge positiu
  • Raó i emoció
  • Les emocions bàsiques
 4. Com corregir actuacions errònies i com reconèixer la feina ben feta
  • L’actitud assertiva
  • Neutralitzar comportaments agressius
  • Formular opinions i crítiques correctament
  • Prevenció de conflictes
 5. Dificultats davant el oient
  • Barreres de la comunicació
  • Aconseguir l'atenció
  • L’expressió oral i escrita
  • Altres dificultats en la comunicació
 6. Escolta activa
  • El funcionament de l’escolta
  • Temps lliure mental
  • Desenvolupar l’habilitat d'escoltar
 7. Comunicació no verbal

Objectius:

 • Identificar els factors i les tècniques per afavorir una comunicació efectiva, basada en l'assertivitat.
 • Aplicar tècniques i estratègies de comunicació, incloent l'anàlisi sobre les emocions i les capacitats dels interlocutors i la seva gestió.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Habilitats de comunicació

Inscriu-te aquí

Codi

T1.1-24

Impartit per

Gemma Ros, Psicòloga i especialitzada en l'Atenció a les Persones i la Gestió d’Equips de Treball. Sempre ha treballat dins l’àmbit social. Fa formació en el món del Lleure i de l’Educació des de fa més de 15 anys.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat