Habilitats de comunicació

  Online   Subvencionat Comunicació i màrketing

Dates online

Del 24/09/2024 al 13/11/2024

Hores online

30 h

Descripció:

La comunicació forma part del teu dia a dia. Dominar les teves habilitats comunicatives et facilitarà la relació amb altres persones i serà un bon recurs per assolir els reptes amb els que t'aniràs trobant. Si vols millorar la teva comunicació i la teva forma d’expressar-te, en aquesta formació et proporcionarem els coneixements i les habilitats necessàries.

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui dominar les seves habilitats comunicatives per millorar la seva comunicació i la seva forma d’expressar-se.

Persones que treballen com a monitor/a de lleure, directora de lleure, coordinadora, tècnica, educadora o dinamitzadora, entre altres. 

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

MÒDUL 1: Comunicació assertiva i efectiva (20 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació de la comunicació assertiva
  • Factors de la comunicació efectiva
  • Elements integrants de la comunicació
  • Elements actitudinals per a una escolta activa i empàtica
  • Tècniques d'escolta activa i empàtica
 • Execució coherent del missatge, identificant les possibles interferències
  • Comunicació verbal i no verbal
  • Barreres en la comunicació
  • Estils de resposta a la comunicació verbal
  • Opinions, aclariments o peticions

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Predisposició a l'ús de competències habituals en la comunicació com l'empatia, l'assertivitat, l'escolta activa i l'autoconeixement.
 • Disposició a la síntesi i capacitat negociadora.

MÒDUL 2: Psicologia de l'interlocutor (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Aplicació de la psicologia de l'interlocutor a la comunicació
  • Emocions en la comunicació
  • Tècniques de comunicació empàtica
  • Control de les emocions en situacions de conflicte

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Implicació en la gestió de les emocions per a la millora de les relacions personals i professionals

Objectius:

 • Identificar els factors i les tècniques per afavorir una comunicació efectiva, basada en l'assertivitat
 • Aplicar tècniques i estratègies de comunicació, incloent l'anàlisi sobre les emocions i les capacitats dels interlocutors i la seva gestió

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Habilitats de comunicació

Habilitats personals i socials

Inscriu-te aquí

Codi

T4.3-24

Impartit per

Gemma Ros

Psicòloga i Educadora Social; sempre he treballat dins l'àmbit social i del lleure. 

La formació és la meva vocació des de fa més de 15 anys, col·laborant amb diferents entitats i molt especialment amb l'escola EFA durant els darres anys. 

Educar, compartir, acompanyar i aprendre, per seguir educant, aprenent, acompanyant i compartint.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat