Higiene i manipulació d'aliments.

  Online Salut

Dates online

Del 5 al 25 de juliol del 2021

Hores online

4 h

Preu

45 €

Preu socis

35 €

Descripció:

Aquest curs es regeix per la normativa actual de formació de persones que manipulen aliments i inclou informació pràctica relacionada amb el Covid-19.

En aquest curs et proporcionarem els coneixements necessaris per la realització d’una correcta i segura manipulació dels aliments.
Coneixeren les principals actuacions per prevenir l’aparició de toxiinfeccions alimentàries mitjançant unes bones pràctiques de manipulació.
I et farem veure la importància que té el consumidor final en la manipulació dels aliments.

Dirigit a:

Treballadors i treballadores de menjadors escolars, cuines col·lectives, empreses alimentàries i totes aquelles persones que tinguin un contacte directe o indirecte amb aliments. 

Continguts:

Mòdul 1: Perills deguts a la manipulació incorrecta dels aliments:

 • Alteració i contaminació dels aliments
 • Vies d’accés als microorganismes
 • Factors que afavoreixen el desenvolupament i reproducció de microorganismes
 • Riscos per la salut. Toxiinfeccions més freqüents

Mòdul 2: Condicions dels locals i la higiene personal:

 • Condicions dels locals
 • La higiene de les instal•lacions, equips i utensilis
 • La higiene personal

Mòdul 3: Manipulació d’aliments:

 • Normes bàsiques d’higiene
 • Pràctiques higièniques per la manipulació d’aliments
 • Pràctiques higièniques per aliments sensibles (al·lèrgies alimentàries)

Mòdul 4: Seguretat almentària i Covid-19 

 • Mesures per al menjador escolar (recepció, elaboració i servei)
 • Mesures per instal·lacions amb cuina pròpia
 • Mesures per instal·lacions amb càtering
 • Mesures per àpats de carmanyola i menjar portat de casa

 

Objectius:

 • Conèixer les vies de contaminació dels aliments i l’origen de les malalties de transmissió alimentària. 
 • Conèixer les principals actuacions per prevenir l’aparició de toxiinfeccions alimentàries mitjançant unes bones pràctiques de manipulació.
 • Valorar els riscos durant l’elaboració i el servei del menjar i aprendre a reduir-los.
 • Proporcionar els coneixements necessaris per treballar de manera segura, adequada i autònoma. 

Observacions:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 
Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 4 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 


La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Higiene i manipulació d'aliments.

Recomanacions Covid-19

Inscriu-te aquí

Codi

EF038-21

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat