Igualtat i no discriminació en l'entorn laboral

  Online   Subvencionat Gènere

Dates online

Del 11/04/2023 al 07/05/2023

Hores online

20 h

Descripció:

Amb aquest curs aprendràs a fomentar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i a promoure una cultura laboral no discriminatòria. A través dels diversos mòduls, aprofundiràs en les desigualtats de gènere i en com revertir-les, coneixeràs la importància d’incorporar la mirada interseccional a la feina i descobriràs eines per millorar els usos del temps i la conciliació en el sí de la teva organització.

Dirigit a:

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

1. Igualtat d’oportunitats i no discriminació a la feina

2. La no discriminació de col·lectius a la feina

3. Igualtat entre homes i dones

4. Usos del temps

5. Recursos per a la igualtat d’oportunitats i no discriminació a la feina

Objectius:

  • Dotar a l'alumnat de les eines necessàries per a fomentar la igualtat d’oportunitats i no discriminació a l’empresa.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Igualtat i no discriminació en l'entorn laboral

Per una cultura laboral basada en la igualtat d'oportunitats

Inscriu-te aquí

Codi

T12.1-23

Impartit per

Júlia Altés, Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració a l’Universitat Pompeu Fabra amb Màster en Acció Humanitària Internacional i ONG a l’Université Paris XII-UPEC. En els últims anys s'ha dedicat, tant des de l'administració pública com des del tercer sector social, a projectes i polítiques socials, educatives i d’igualtat, amb especialitat en l’àmbit del gènere i dels usos del temps.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat