Informació i orientació als usuaris

  Online   Subvencionat Acellec digital

Dates online

Del 25 de maig al 13 de juny del 2021

Hores online

15 h

Descripció:

Aquest curs forma part del pla de formació vinculat al projecte ACELLEC Digital, un projecte subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Els objectius del projecte són fomentar la transformació digital i crear nous models de negoci al sector del lleure educatiu i sociocultural.

Només hi ha 25 places disponibles, inscriu-te i millora la teva atenció i orientació als usuaris dels serveis educatius i socioculturals!

Dirigit a:

Aquelles persones responsables de l'atenció als usuaris dels projectes o serveis de la seva empresa, i aquells professionals que volen millorar l'atenció als seus clients.

Continguts:

 1. Relació entre empresa, comunicació i usuaris.
 2. La importància de transmetre la cultura i els valors de l'empresa.
 3. El treball en els valors i missió de l'empresa.
 4. La comunicació interna i externa.
 5. El client, la seva definició i coneixement.
 6. Trucs pràctics per una bona comunicació
 7. Eines pràctiques per agafar confiança en la comunicació
 8. Tècniques d'atenció al client.

Objectius:

 • Conèixer el procés de comunicació a l’empresa.
 • Augmentar la confiança de l’usuari.
 • Desenvolupar pautes de conducta.

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionat pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció).  Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Informació i orientació als usuaris

Eines per informar i orientar als usuaris dels serveis educatius i socioculturals

Inscriu-te aquí

Codi

TEC11-20

Impartit per

Emma Pivetta, sociòloga, consultora i professora amb experiència en projectes relacionats amb l'anàlisi dels usuaris i consumidors, projectes europeus i projectes relacionats amb l'impacte de les tendències socials sobre determinats sectors (sector de la cultura inclós).

Blanca Pascual, Llicenciada en Art Dramàtic, en l'especialitat de teatre físic. Postgraduada en Pedagogia del moviment. El seu treball es basa en la comunicació i el treball del cos, així com les dinàmiques de grup per millorar les relacions humanes i optimitzar els resultats comunicatius. 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat