Lideratge d'equips

  Online   Subvencionat   Formació reconeguda com a Formació Permanent pel professorat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya Gestió empresarial

Dates online

Del 07/03/2023 al 16/04/2023

Hores online

30 h

Descripció:

Si ets líder d'un equip de persones, aquest curs t'ajudarà a canviar la forma d'observar-lo per trobar les oportunitats de millora que s'amaguen rera el dia a dia dels equips. També et permetrà millorar el teu propi lideratge, amb el qual arribaràs al màxim potencial del teu equip.

Dirigit a:

Coordinadors i coordinadores, caps de departament i qualsevol professional que lideri equips de persones i vulgui millorar el seu potencial.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

 1. Liderar-se un mateix per poder liderar als altres
  • Lideratge. El paper del líder
  • Estils de lideratge
  • Habilitats socials i competències del líder
  • Gestió del lideratge. La presa de decisions
  • Autocontrol emocional i motivació d'equips
  • Coaching com a estil de lideratge
  • Lideratge 2.0
 2. Objectius previs per a un líder
  • Definició del objectius personals
  • Definició dels objectius del equip.
 3. Automotivació per motivar
  • Ser positiu
  • Ser objectiu
  • Estimar-se a un mateix
  • Assumir els problemes
 4. Lideratge en l'empresa
  • Carisme
  • Organitzatiu
  • Comunicador
  • Entusiasta
  • Resolutiu
  • Disciplina
  • Creatiu
  • Negociador
  • Honest
 5. Resolució de conflictes en l'empresa
  • Els inevitables conflictes
  • Fonts de conflicte
  • Prevenció, anàlisi i solució
  • Negociació i mediació

Objectius:

Objectius generals:
- Incorporar aprenentatges de noves formes d'ésser.
- Produir un canvi en la forma d'observar situacions per a declarar oportunitats.
- Prendre acció en funció del que es vulgui assolir, promovent compromisos amb els resultats, separantlo
de les seves explicacions.
Objectius específics:
- Liderar equips amb consciencia i control d’un mateix.
- Conèixer definir i identificar situacions de lideratge.
- Definir objectius per un grup al qual has de liderar.
- Incorporar eines de motivació en el lideratge d’equips.
- Incorporar al lideratge de grup tècniques de negociació davant conflictes.

Metodologia:

L'organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Lideratge d'equips

Inscriu-te aquí

Codi

T15.2-23

Impartit per

Albert Soler. Llicenciat en enginyeria de Telecomunicacions. Ha passat bona part de la seva carrera professional en el sector tecnològic, i en els darrers 10 anys s'ha format en el camp del desenvolupament personal. Actualment és soci i formador  en habilitats com lideratge, cohesió d’equips de treball, intel·ligència emocional, coaching i mindfulness.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat