Maneig de crisi d'agressivitat: Contenció física i emocional

Cubelles   Subvencionat Salut

Dates presencials

17/04/2023 - 28/04/2023

Hores

20 h

Dates i horaris

Dilluns, 17 d'abril de 09:30 a 11:30
Dimarts, 18 d'abril de 09:30 a 11:30
Dimecres, 19 d'abril de 09:30 a 11:30
Dijous, 20 d'abril de 09:30 a 11:30

Veures totes les dates i horaris

Descripció:

Detectar, reconduir i actuar davant de conductes potencialment agressives. Aquest curs et proporcionarà les tècniques i eines necessàries per actuar davant d'aquestes conductes, alhora que t'ajudarà evitar la seva aplicació.

Dirigit a:

Mestres, professors/es, monitors/es de lleure, vetlladors/es, monitors/es de suport, educadors/es socials... i tots els professionals de l'educació i altres sectors que, en determinades circumstàncies, hagin de prevenir i/o actuar, davant de conductes potencialment agressives.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Control de les conductes problemàtiques
1.1. Control de la conducta
1.1.1. La conducta problemàtica. Suport conductual positiu
1.1.2. Estratègies reactives. Identificació de la conducta
1.2. Conductes sense risc imminent
1.3. Conductes amb risc imminent
1.4. Conductes incontrolables
2. Introducció al Sistema CF-NOV (Control Físic No Violent de les Conductes incontrolables)
2.1. Què és el sistema Sistema CF-novembre. Principis d'actuació.
2.2. Evasió de l'agressió
2.3. Defensa i fuga
2.4. Conducció de l'usuari
2.5. Immobilització de l'usuari agitat
2.6. Aixecar i mobilitzar a un usuari en fase de refredament.
2.7. Contenció mecànica.

Objectius:

Objectius:
- Capacitar l’alumnat per a saber identificar conductes potencialment agressives per poder controlar-les.
- Adquirir pautes de comunicació i tracte com a base psicològica per evitar una contenció física.
- Aplicar diferents tècniques específiques de contenció física segons diferents situacions.

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs cal participar activament a totes les activitats proposades per les formadores. Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal superar la prova d’avaluació que es realitzarà el darrer dia del curs i haver assistit almenys el 75% del curs.

Inscriu-te aquí

Maneig de crisi d'agressivitat: Contenció física i emocional

Inscriu-te aquí

Codi

S17.1-23

Lloc de realització

Sensación Activa

Passeig Narcís Bardají 7
08880 Cubelles

Impartit per

Claustre de l'Efa

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat