Manipulació d'aliments

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 24/09/2024 al 16/10/2024

Hores online

10 h

Descripció:

Qualsevol persona que treballi manipulant aliments, ja sigui cuinant-lo o servint-lo, ha de conèixer i aplicar la normativa actual. Durant el curs aprofundiràs en les pautes per treballar amb aliments de manera segura i evitar contaminacions.

Dirigit a:

Treballadors/es de menjadors escolars, cuines col·lectives, empreses alimentàries i totes aquelles persones que tinguin un contacte directe o indirecte amb aliments.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

 •  Classificació dels aliments
  - Concepte d'aliment
  - Tipus d'aliments
  - Criteris de qualitat
 • Identificació les fonts de contaminació dels aliments
  - Concepte de contaminació en aliments
  - Tipus, vies i fonts de contaminació
 • Reconeixement dels factors de creixement dels microorganismes en aliments
  - Tipus de microorganismes
  - Factors de creixement
  - Aliments d'alt i sota risc per a la contaminació per microorganismes
  - Malalties transmeses per microorganismes en aliments
 • Distinció dels mètodes conservació dels aliments
  - Mètodes físics: temperatura i contingut en aigua
  - Mètodes químics
  - Envasament. Envasaments específics. Productes no envasats
  - Etiquetat
  - Emmagatzematge
 • Adopció de mesures de neteja i higiene en la manipulació d'aliments
  - Higiene personal
  - Locals i instal·lacions
  - Residus i reciclatge de residus
  - Neteja i desinfecció d'instal·lacions i equips
  - Control de plagues
 • Reconeixement de la normativa aplicable a la manipulació dels aliments
  - Sistema d'autocontrol APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític)
  - Reglament europeu 852/2004
  - Reglament europeu 1169/2011 sobre al·lergògens
  - Reial decret 109/2010
  - Mesures legislatives actuals

Objectius:

Identificar les fonts de contaminació dels aliments i aplicar la normativa vigent en seguretat i higiene alimentària durant la preparació, fabricació, transformació, elaboració, envasament, emmagatzematge, transport, distribució, venda, subministrament i servei dels aliments.

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui.  Es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Més informació i inscripcions:

Correu electrònic: info@escolaefa.cat

Inscriu-te aquí

Manipulació d'aliments

Per treballar de manera segura i evitar contaminacions

Inscriu-te aquí

Codi

T6.6-24

Impartit per

Anna Burgués

Diplomada en nutrició humana i dietètica, i llicenciada en ciència i tecnologia dels aliments.

Fa més de 20 anys que imparteix formació de cursos de dietètica i nutrició, manipulació d'aliments, higiene i seguretat alimentària i al·lèrgies alimentàries per diversos col·lectius: restauració, treballadors/es d'escoles, de residències de gent gran i de llars d'infants. 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat