Mediació patrimonial: Educador/a cultural

  Online   Subvencionat Gestió Cultural

Dates online

Del 07/02/2023 al 19/03/2023

Hores online

30 h

Descripció:

Què és la cultura de proximitat? Com podem intervenir com a professionals de la cultura?

Aquest formació obre el vincle per acostar el patrimoni cultural i turístic a un recurs educatiu de primer nivell.

Aportarem eines i recursos per entendre i identificar una relació directa entre l'Art, la cultura, el patrimoni i l'usuari amb una metodologia de l'aprenentatge basada en l'experiència directa. 

Dirigit a:

Professionals o futurs professionals del patrimoni cultural, educadors/es de museus, docents i totes les persones interessades en la cultura, la el patrimoni i l'educació.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

  1. Noció de cultura de proximitat
  2. El patrimoni com a recurs
  3. Entitats gestores i models de gestió
  4. Ús educatiu i turístic del patrimoni
  5. Mediació, educació i cultura
  6. Metodologies d’ensenyament-aprenentatge amb recursos patrimonials

Objectius:

  • Reconèixer el patrimoni com a recurs educatiu.
  • Incorporar continguts educatius a l’activitat turística.
  • Identificar els elements bàsics per generar una mediació entre art/cultura/patrimoni i usuari.
  • Conèixer metodologies d’ensenyament-aprenentatge ap.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Mediació patrimonial: Educador/a cultural

Eines per apropar el patrimoni cultural i turístic com a recurs educatiu

Inscriu-te aquí

Codi

S24

Impartit per

Helena Minuesa, Llicenciada en Humanitats i Màster en Gestió del patrimoni cultural. Ha liderat durant més de 13 anys el departament pedagògic dels Museus de Sant Cugat. Actualment és tècnica de cultura al Centre d'Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona. S'ha especialitzat en el disseny de propostes culturals que parteixen de l'accessibilitat i l'equitat social com a eixos fonamentals.

 

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat