Mediador Juvenil

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 26/09/2023 al 05/11/2023

Hores online

30 h

Descripció:

Què entenem per mediació? Què és un professional de joventut?

En aquest curs treballarem temes com la resolució de conflictes, la intel.ligència emocional i la comunicació, entre altres. Endinsa't en l'àmbit de joventut a nivell professional!

Dirigit a:

Qualsevol professional que treballi amb infants i joves, que vulgui conèixer els principis de la mediació per millorar la seva relació amb el grup i realitzar intervencions eficaces en casos de mediació.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Principis ètics de la mediació.

 • Legislacions de mediació.
 • L'equilibri, la igualtat de tracte i no discriminació de les parts durant la mediació.

2. Procés de mediació juvenil i els seus requisits previs professionals.

 • La diferència entre la controvèrsia i el conflicte.
 • La naturalesa dels conflictes.
 • El procés de mediació.
 • Drets i obligacions de les parts implicades en la mediació.
 • El paper de l'autoconsciència i auto-reflexió en el procés de mediació.

3. Les relacions professionals en la mediació juvenil.

 • Obligació de confidencialitat i responsabilitat en la mediació.
 • L'atmosfera de confiança i neutralitat en la mediació.
 • Competències i habilitats mediadores.
 • L'honestedat i la integritat personal durant la mediació.
 • Gestió de les emocions durant la mediació.

4. La comunicació eficaç en la mediació.

 • L'escolta activa i la comprensió.
 • Tipus de comunicació (agressiu, comunicació passiva, assertiva i manipulador).
 • Tècnica de la comunicació no violenta.
 • Qüestionament eficaç en la mediació, els tipus de preguntes.

5. L'eficàcia i la facilitació d'un acord.

 • El paper del mediador juvenil en la creació de l'acord final.
 • Elements necessaris de l'acord final.
 • Tancant el procés de mediació.
 • Seguiment en la mediació.

6. Aspectes diferencials de l'àmbit de la joventut.

 • La comunicació en l'àmbit de la joventut.
 • Característiques específiques en la mediació juvenil.

7. Treballant com un mediador juvenil.

 • La pràctica d'una professió com a treballador assalariat o autònom.
 • Gestionar l'activitat professional en la mediació juvenil.

Objectius:

 • Conèixer les bases i principis de mediació.
 • Conèixer els àmbits de la joventut.
 • Adquirir habilitats a través de l'esfera emocional.

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Mediador Juvenil

Endinsa't a l'àmbit de la joventut a nivell professional

Inscriu-te aquí

Codi

S19.3-23

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.
Núria García, pedagoga i psicopedagoga experta en educació emocional.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat