Mindfulness

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 26/09/2023 al 05/11/2023

Hores online

30 h

Descripció:

Quan parlem de Mindfulness parlem d’atenció plena, de ser conscient del moment present parant atenció de forma intencionada, sense jutjar i sense tractar de controlar. La seva pràctica habitual t’ajudarà a reduir l’estrès i l’ansietat, potenciarà la teva atenció i concentració en el teu dia a dia.

Amb aquest curs et donem l’oportunitat de tornar a prendre el control de la teva vida i respondre de forma conscient a les situacions i reptes de la vida quotidiana

Dirigit a:

Professionals que volen aprendre a gestionar el nivell d'estrès personal i professional mitjançant eines i estratègies pràctiques. 

Persones que treballen com a monitor/a de lleure, directora de lleure, coordinadora, tècnica, educadora o dinamitzadora, entre altres. 

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

 1. Consciència emocional. Aprendre a relaxar-se i a deixar anar.
  • Com fer una relaxació corporal i aprendre a meditar en la vida quotidiana
  • Identificar els teus estressos i superar-los
  • Identificar les teves emocions i aprendre a gestionar-les La consciència plena i la reducció de l’estrès
  • Com parar el teu cap?
 2. Actuar en comptes de reaccionar Aprendre a gestionar el conflicte.
  • Aprendre a comunicar-te de una forma assertiva
  • Tècniques d’assertivitat 
 3. L’estrès i la gestió del temps.
  • Gestiona el temps de forma eficaç
  • Els lladres del temps: imprevistos, distraccions, interrupcions
 4. Aprendre a optimitzar la presa de decisions.
  • Aprendre a veure altres perspectives
  •  Com disminuir els judicis i les expectatives

Objectius:

 •  Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.
 • Establir un pla d'acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i  benestar general.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Mindfulness

Estratègies personals pel control de l'estrès. Equilibra cos i ment amb aquest curs 100 % SUBVENCIONAT.

Inscriu-te aquí

Codi

T18.3-23

Impartit per

Núria Duran. Experta en gestió de l'estrès, gestió d'equips, comunicació, resolució de conflictes, treball en equip i professora de yoga. És també fundadora de Made of Yoga.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat