Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Barcelona   Subvencionat Monitors/es de Lleure

Dates del curs

18-03-2024 - 15-05-2024

Hores

150 h

Dates i horaris presencials

Dilluns, 18 de març de 16:00 a 20:00
Dimecres, 20 de març de 16:00 a 20:00
Divendres, 22 de març de 16:00 a 20:00
Dissabte, 23 de març de 10:00 a 14:00

Veures totes les dates i horaris

Descripció:

El certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil del SOC equival al curs de monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedit per la Direcció General de Joventut, i és la formació que prepara l’alumnat per intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil i el capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització, aplicant les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació en valors i atenent les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Dirigit a:

Persones majors de 18 anystreballadores assalariades (o autònomes), persones afectades per un ERTO i persones en situació d’atur, inscrites al SOC que estiguin interesades en enfocar la seva carrera professional dins del lleure educatiu i sociocultural.

Per accedir també cal complir un dels requisits següents:

  • Estar en possessió de el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria
  • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 2. 
  • Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la família professional Serveis Socioculturals ia la Comunitat.
  • Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o de grau superior per al nivell 3, o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
  • Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.

En cas de no poder acreditar cap dels requisits mencionats, es podrà realitzar una prova de competències per a poder accedir al curs.

Continguts:

MF1866_2: Activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil 60 hores)
MF1867_2: Processos grupals i educatius en el temps lliure infantil i juvenil (30 hores)
MF1868_2: Tècniques i recursos d'animació en activitats de temps lliure (60 hores)

 

MP0270: Mòdul de pràctiques professionals no laborals (160 hores) Del 16 de maig fins 31 d'agost

Objectius:

  • Aprendre a intervenir de manera educativa en activitats de lleure infantil i juvenil. 
  • Adquirir capacitats per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d'una organització.
  • Saber aplicar les tècniques específiques d'animació grupal, incidint explícitament en l'educació.

Observacions:

Sessions

Les sessions es fan els dilluns, dimecres i divendres de 16 a 20 hores, i dissabtes de 10 a 19 hores, seran presencials  a l'Escola Efa (C/Ramon Turro 71, Poblenou)

El dissabte dia 11 de maig hi ha prevista una sortida de 9 a 19 hores.

Avaluació continuada i certificació

Per obtenir la certificació del curs cal realitzar totes les activitats del curs i complir amb l'assistència del 85%sense excepció.

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar el document DARDO, la capçalera de la nòmina o el rebut d'autònoms, segons el cas particular.

Un cop realitzat i superat tot el procés de formació, l'alumne obtindrà una doble titulació:

  • Certificat de Professionalitat, que expedeix el SOC.

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball.

Els certificats de professionalitat són vàlids a tot el territori espanyol i, a més, la normativa europea  permet el reconeixement de les qualificacions professionals acreditades a la Unió Europea, de manera que faciliten la mobilitat geogràfica.

Clica aquí per veure el procediment de sol·licitud al SOC un cop s'ha superat el curs. 

  • Carnet de Monitor i monitora d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, expedit per la Direcció General de Joventut.

Joventut. Curs de monitors

 

Inscriu-te aquí

Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil

Inscriu-te aquí

Codi

PQ1.1-24

Lloc de realització

Escola Efa

Ramon Turró 71
08005 Barcelona

Impartit per

Escola Efa

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat