Monitor/a de menjador escolar

Valls Eines i recursos educatius

Dates presencials

01/09/2021 - 06/09/2021

Hores

20 h

Preu

90 €

Preu socis

90 €

Dates i horaris

Dimecres, 01 de setembre de 09:00 a 14:00
Dijous, 02 de setembre de 09:00 a 14:00
Divendres, 03 de setembre de 09:00 a 14:00
Dilluns, 06 de setembre de 09:00 a 14:00

Descripció:

La gestió d’un menjador escolar s’emmarca dintre d’un centre educatiu reglat, però durant un període en que els infants gaudeixen del temps de lleure. La singularitat d’aquest espai comporta que el monitor/a hagi d’assegurar la qualitat i el rigor de la seva tasca educativa.

Cada centre educatiu i cada menjador escolar te una dinàmica pròpia, en aquest curs es farà una visió amplia dels diferents models i es donaran eines i recursos  per a poder treballar amb infants i joves en aquest espai, considerant-lo sempre, un espai educatiu dinamitzat per professionals.

Dirigit a:

Persones que estan treballant o volen treballar amb infants i joves durant l’estona del migdia i en el context d’un menjador escolar.

Continguts:

  1. L’educació en el menjador escolar. L’educació en valors. Funcions del monitor/a de menjador escolar.
  2. Els infants i les seves característiques. Psicologia evolutiva. Trets bàsics del desenvolupament.
  3. La Salut al menjador escolar. Primers auxilis. Nutrició.
  4. La pedagogia en el menjador escolar. Planificació d’activitats. Recursos per un monitor de menjador escolar. Dinàmiques de grup. Jocs i tallers.

Objectius:

  • Conèixer el funcionament intern dels menjadors escolars.
  • Entendre el temps del migdia com un espai de lleure amb un alt potencial educatiu i social. 
  • Valorar la tasca del monitor/a de menjador amb rigor i qualitat.
  • Entendre la figura del monitor de menjador com un professional del lleure educatiu.
  • Adquirir les competències per poder dinamitzar qualsevol menjador escolar.
  • Aprendre tècniques, eines i recursos per treballar amb diferents grups d’infants i joves en el context del migdia.

Inscriu-te aquí

Monitor/a de menjador escolar

Un espai educatiu dinamitzat per professionals

Inscriu-te aquí

Codi

PP023-21

Lloc de realització

line Valls

c/ Xiquets de Valls 18
43800 Valls

Impartit per

Claustre de l’Escola Efa

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat