Neurolideratge

  Online   Subvencionat Gestió empresarial

Dates online

Del 25/09/2024 al 13/11/2024

Hores online

30 h

Descripció:

Aprèn com funciona el cervell i com reacciona davant dels estímuls externs, per saber com respondrà el teu equip davant dels futurs reptes que de segur us trobareu pel camí. Què els motiva? Com prenen decisions? Quina és la seva manera de relacionar-se, per què és aquesta i no una altra?

En aquest curs trobaràs respostes a aquestes preguntes, així com tècniques i recursos per influir positivament en el teu equip i fer-los créixer a nivell professional i personal.

Dirigit a:

Coordinadors, caps de departament i qualsevol professional que lideri equips persones i vulgui conèixer el funcionament del cervell dels seus col·laboradors i col·laboradores per tal d'assolir objectius diferencials i transformar a les persones a nivell professional i personal.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Complir com a mínim algun dels següents requisits.

 • Certificat de professionalitat nivell 1.
 • Títol Professional Bàsic (FP Bàsica)
 • Títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent.
 • Títol de Tècnic (FP Grau Mitjà) o equivalent.
 • Certificat de Professionalitat de nivell 2.
 • Haver superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà.
 • Haver superat qualsevol prova oficial d'accés a la Universitat.

Continguts:

MÒDUL 1: Introducció al neurolideratge (15 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació en el neurolideratge
  • Objectius i competències del neurolideratge
  • El cervell: Característiques i funcionament
  • Estructura del cervell
  • El cervell triú
  • Les neurones mirall
 • Anàlisi de l'autoconsciència, autoregulació i transformació
  • Models de dominància cerebrals
  • Introducció a la PNL (Programació Neurolingüística)
  • Impulsors de personalitat
  • Intel·ligència Emocional
 • Diferenciació en la comunicació
  • Tipus de comunicació
  • Comunicació a les organitzacions
  • Competències comunicatives del líder
  • Comunicació assertiva

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Interès per la neurociència, patrons de conducta i comportaments
 • Hàbit per a la millora de les Soft Skills

MÒDUL 2: El líder del segle XXI (15 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació del bon líder
  • Definició de lideratge
  • L'Autolideratge
  • Tipus de lideratge
  • Factors i teories motivacionals
  • Model SCARF
 • Gestió del canvi
  • La resistència al canvi segons la neurociència
  • Models i corbes del canvi
 • Demostració en la presa de decisions
  • Passos de la presa de decisions
  • Creativitat en la presa de decisions
  • Els 4 passos de Graham Wallas
  • Model CREATES
  • Tècniques per desenvolupar la creativitat
 • Gestió de conflictes
  • El conflicte des de la neurociència
  • Tipus i fases del conflicte
  • L'instrument de Thomas Kilmann (TKI)
  • La CNV (Comunicació No Violenta) com a resolució de conflictes

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Preocupació pel lideratge conscient
 • Assimilació dels conceptes i processos del lideratge i els conflictes

Objectius:

 • Descriure el funcionament del nostre cervell, la seva estructura, les seves característiques principals, les diferents dominàncies cerebrals, així com la forma en què està programat.
 • Identificar els estils de lideratge a través de la intel·ligència emocional i la neurociència

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, cada dos o tres dies. 

La comunicació amb el tutor es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Neurolideratge

Estils de lideratge a través de la intel·ligència emocional i la neurociència

Inscriu-te aquí

Codi

T8.2-24

Impartit per

Albert Soler

Llicenciat en enginyeria de Telecomunicacions. Ha passat bona part de la seva carrera professional en el sector tecnològic, i en els darrers 10 anys s'ha format en el camp del desenvolupament personal. Actualment és soci i formador de [útil] en habilitats com lideratge, cohesió d’equips de treball, intel·ligència emocional, coaching i mindfulness.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat