Noves addiccions en adolescents

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 25/10/2022 al 20/11/2022

Hores online

20 h

Descripció:

Està augmentant un nou tipus d’addiccions no vinculades al consum de substàncies, sinó a actes socialment acceptats. Estem parlant de l’ús sense control de les noves tecnologies (mòbils, tauletes, ordinadors, vídeojocs...). En molts casos les persones addictes són infants i adolescents.
Identificar de les bases de les addiccions i identificar els factors de risc poden ser eines de prevenció i actuació.

Dirigit a:

Professionals del sector educatiu que vulguin conèixer el procés que porta de l'ús de noves tecnologies a l'addicció.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

1. Bases psicològiques de les sòcioaddiccions

2. Bases psicològiques de les addiccions virtuals

3. Construcció de la identitat adolescent

4. Construcció de la identitat en xarxes socials i món virtual

5. Psicopatologies associades

6. Trets de personalitat i elements psicològics associats

7. Tipologies específiques 

8. Fonaments de l’addicció a substàncies tòxiques

9. Addicció a la pornografia

10. Addicció als jocs virtuals

11. Addicció a xarxes socials i a aplicacions

Objectius:

  • Saber Identificar de les bases de les addiccions en població general i, en especial, adolescent.
  • Saber Identificar els elements de la construcció de la identitat adolescent.
  • Saber detectar els factors de risc a l’entorn de les TIC i xarxes socials.

 

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Noves addiccions en adolescents

Eines per identificar les bases de les addiccions i poder detectar factors de risc en les tecnologies

Inscriu-te aquí

Codi

S12.3

Impartit per

Clara Vergés, psicòloga, assesora, coach  i formadora.

 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat