Noves Economies. Models econòmics sostenibles

  Online   Subvencionat Gestió empresarial

Dates online

Del 11/10/2022 al 23/10/2022

Hores online

8 h

Descripció:

L'economia és una eina que hauria d'estar al servei de les persones, amb l'objectiu de perseguir el seu benestar i felicitat.

En aquest curs aprendràs les bases fonamentals de les principals propostes de models econòmics que tenen en compte els límits planetaris i posen la persona al centre de l’activitat econòmica. Per fer front als reptes que tenim com a societat, l’emergència climàtica i social, cal una nova mirada de l’economia que confronti el model capitalista amb els seus límits. Conèixer iniciatives reals de construcció d’activitat econòmica sostenibles i ètiques ens ajuda a desenvolupar l’esperit crític envers l’actualitat econòmica i a fer possible el necessari canvi de model.

Dirigit a:

Totes aquelles persones amb interés per conèixer models econòmics alternatius als actuals, més sostenibles i respectuosos amb les persones i el medi ambient. Persones empresaries que creuen que hi ha una altra manera de fer negoci en col·laboració amb els altres, més enllà de la competició o l'explotació.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

  1. Economia Social i Solidària i Balanç Social: el cooperativisme com a mitjà de transformació social.
  2. Economia del Bé Comú i Balanç del Bé Comú: posar els valors al centre de l’activitat econòmica i mesurar la contribució al bé comú
  3. Economia Circular: processos productius i productes dissenyats per no generar residus i utilitzar els recursos de manera sostenible.
  4. Economia Col·laborativa: què és i què no és economia col·laborativa. Estem davant d’un capitalisme de plataforma? Existeixen alternatives sostenibles i cooperatives?

Objectius:

  • Donar una visió general de les quatre tendències més rellevants pel que fa a les noves economies i aclarir conceptes.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Noves Economies. Models econòmics sostenibles

De què estem parlant quan parlem d'economia social i solidària, de l'economia del bé comú, d'economia circular o d'economia col·laborativa?

Inscriu-te aquí

Codi

EU12.2-22

Impartit per

Montse JunyentLLicenciada en Administració i Direcció d’Empreses i MBA, treballa de forma transversal per un canvi social i econòmic. És fundadora del projecte educatiu “EducarxTransformar”, consultora certificada de l’Economia del Bé Comú i formadora i escriptora sobre Noves Economies.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat