Nutrició i dietética

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 26/09/2023 al 05/11/2023

Hores online

30 h

Descripció:

Els conceptes i les recomanacions relacionats amb la dietètica i la nutrició estan en constant evolució. De la mateixa manera, la gran varietat d’aliments que tenim al nostre abast també augmenten les possibilitats que té el cos per aconseguir els diferents nutrients que necessita.

Amb aquest curs revisarem els aspectes bàsics de nutrició i dietètica en les diferents etapes de creixement.

Dirigit a:

Responsables de programes de nutrició, professionals que treballen desenvolupant projectes relacionats directament amb l'alimentació dels seus usuaris, monitors/es de lleure, coordinadors/es i qualsevol persona que vulgui actualitzar els seus coneixements sobre dietètica i nutrició.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

  1. L'energia, principis immediats
  2. Nutrients energètics i no energètics
  3. Digestió, absorció i metabolisme dels nutrients
  4. Grups d'aliments
  5. Qualitat i higiene dels aliments
  6. L'equilibri alimentari

Objectius:

  • Aprofundir en els aspectes de nutrició en les diferents fases del desenvolupament. 
  • Els requeriments en situacions normals. 
  • La valoració de l'estat nutricional.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el tutor es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs, i aquest resondrà en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Nutrició i dietética

Inscriu-te aquí

Codi

S20.2-23

Impartit per

Anna Burgues, Dietista-Nutricionista amb àmplia experiència i responsable de IADIN* (Institut d'Assessorament Dietètic i Nutricional).

*Membre del Col·legi Professional de Dietistes-Nutricionistes (CODINUCAT); Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears; Fundación Española de Dietistas-Nutricionistas, FED-N.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat