Principis bàsics de la intel·ligència emocional

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

Dates online

Del 17/09/2024 al 06/11/2024

Hores online

30 h

Descripció:

La intel·ligència emocional és la capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments i els dels altres, de motivar-nos i de gestionar les nostres relacions. Amb aquest curs aprendràs a identificar les teves emocions des d'una vessant teòrica i vivencial, per afrontar de manera conscient els reptes que ens trobem diàriament.

Dirigit a:

Monitors/es de lleure, educadors, monitors/es de suport, educadors/es socials... i totes le professionals de l'educació interessades en l'educació inclusiva i l'atenció a la diversitat, que vulguin apropar-se a l’Educació Emocional, i que vulguin conèixer recursos per reforçar la seva gestió de les emocions tant en l'àmbit personal com en el laboral.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònoms.

Continguts:

MÒDUL 1: Principis bàsics de la intel·ligència emocional (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Explicació de les claus essencials de la intel·ligència emocional
  • Adquisició d'autoconsciència emocional
  • Presa de consciència per a l'autoregulació
  • Gestió per a l'automotivació
  • Utilització de les habilitats socials: empatia, escolta activa i assertivitat
 • Definició de l'origen i les teories
  • Intel·ligències múltiples de Gardner
  • Intel·ligència emocional de Goleman

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Curiositat per la intel·ligència emocional i les possibilitats d'aplicació
 • Compromís amb consolidar els diferents conceptes i teoria

MÒDUL 2: Identificació i gestió de les emocions (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Identificació de les emocions
  • Coneixement de les emocions bàsiques
  • Maneig de l'acceptació
  • Domini de la resiliència
  • Aplicació del perdó
  • Formulació de la gratitud
 • Gestió emocional i salut
  • Definició d'ecologia emocional
  • Millora del clima i la comunicació laboral
  • Construcció de relacions interpersonals saludables

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Compromís amb la millora de l'habilitat de gestió de les emocions
 • Responsabilitat en la creació d'entorns i relacions saludables

MÒDUL 3: Aplicació d'eines per a una bona gestió emocional (10 hores)

Coneixements/ Capacitats cognitives i pràctiques

 • Aplicació d'eines
  • Lideratge i l'efecte Pigmalió
  • Disseny de la roda de la vida
  • Diferenciació entre tinc vs trio
  • Transformació de creences limitants
  • Narració de la nostra història
  • Canvi d'actitud
  • Ampliació de l'autoestima
  • Incorporació del mindfulness

Habilitats de gestió, personals i socials

 • Implicació i responsabilitat en el bon ús de cadascuna de les eines

Objectius:

 • Interpretar els conceptes claus i diferenciar les diferents teories
 • Identificar les diferents emocions i la seva funcionalitat per gestionar-les de manera eficient, millorant el clima i la comunicació laboral, fomentant les relacions sanes
 • Utilitzar diferents eines per a la gestió de les emocions i aplicar depenent dels diferents contextos

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. 

Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma cada dos o tres dies. 

La comunicació amb la tutora es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Principis bàsics de la intel·ligència emocional

Eines per identificar les teves emocions i afrontar-les de manera conscient

Inscriu-te aquí

Codi

T10.2-24

Impartit per

Tània Muelas

Filòsofa i Psicòloga clínica, màster en psicopatologia clínica i especialitzada en educació emocional. Mestra Montessori formada en disciplina positiva i certificada en Mindfulness MBSR.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat