Protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

  Online   Subvencionat Gènere

Dates online

Del 28/02/2023 al 26/03/2023

Hores online

20 h

Descripció:

Totes les empreses i entitats han de promoure les mesures necessàries per evitar l’assetjament sexual i per raó de sexe. Per això són necessaris uns protocols actualitzats i adequats a la realitat de cada entitat, de manera que permetin un ambient laboral respectuós amb les persones que hi treballen i que erradiqui qualsevol forma d’assetjament o discriminació il·lícita.
Aquest curs et permetrà conèixer el marc normatiu en el qual s’han de basar aquests protocols, així com eines i recursos per garantir aquest entorn de treball respectuós amb la dignitat i la llibertat personal de totes les persones de la teva entitat.

Dirigit a:

Les persones de referència respecte la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe, gerents i caps de RRHH, així com qualsevol persona que vulgui conèixer eines i recursos per actuar davant de qualsevol tipus d'assetjament a l'entorn laboral.

Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

 1. Marc estructural de desigualtats: perspectiva de gènere i violències masclistes.
 2. Marc normatiu.
 3. Eines i mesures per a la prevenció de l'assetjament.
 4. Actors implicats.
 5. L’assetjament i l'organització del treball.
 6. Acompanyament a persones afectades.
 7. El contingut del protocol.
 8. Casos pràctics.

Objectius:

General

 • Facilitar eines

Específics

 • Informar, assessorar i acompanyar les persones afectades
 • Evitar la victimització secundària de les dones i establir mesures que impedeixin la reproducció o la perpetuació dels estereotips sobre les dones i la violència masclista
 • Conèixer la dinàmica i particularitats de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe
 • Conèixer el contingut del protocol, les seves implicacions, i com facilitar la seva implementació.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per a l’alumne/a de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumnat i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne/a no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). 
Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe

Formació de la persona de referència

Inscriu-te aquí

Codi

T21.1-23

Impartit per

Júlia Altés, Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració a l’Universitat Pompeu Fabra amb Màster en Acció Humanitària Internacional i ONG a l’Université Paris XII-UPEC. En els últims anys s'ha dedicat, tant des de l'administració pública com des del tercer sector social, a projectes i polítiques socials, educatives i d’igualtat, amb especialitat en l’àmbit del gènere i dels usos del temps.

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat