Storytelling, teatralització i immersió; l’art d’explicar històries als infants

  Online   Subvencionat Eines i recursos educatius

 Formació reconeguda com a Formació Permanent pel professorat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya

Dates online

Del 17/09/2024 al 06/11/2024

Hores online

30 h

Descripció:

Explicar un conte és un art, complex i de gran importància.

Sovint hem sentit que tan important és estimular l'essencial en els infants: l'escolta, el llenguatge, la imaginació, les emocions, fomentar la lectura...

Aquest curs fa un pas més enllà, posant en valor la narració de contes com un moment, no només de vincle i aprenentatge significatiu, sinó que també d'un espai d'aprenentatge vivenciat que hem de dur a terme preparats i conscients.

És una oportunitat de formació que enriquirà les teves eines professionals, en què aprendràs tècniques de narració, improvisació i creació d'escenaris que captivaran la imaginació dels més petits.

Vols aprendre a transportar els petits a mons fascinants a través de les teves paraules i gestos?
I tu, què recordes l'últim cop que vas gaudir quan algú explicava un conte?

Dirigit a:

  • Educadors/es de projectes educatius.
  • Monitors/es de lleure.
  • Mestres d'educació infantil i primària.
  • Contacontes i titelles.
  • Mares, pares, cuidadors/es. 
  • Bibliotecaris/es i altres professionals de la biblioteca.
  • Professionals que treballen amb infants amb Necessitats Educatives Especials (NEE).

Qualsevol persona amb passió per les històries i el desig d'aprendre com crear narratives immersives per als infants.

Continguts:

Mòdul 1. Storytelling. (10h)

1.1 Estructura d’una història.

1.2 Tipus de personatges i com utilitzar-los per a la història que volem explicar.

1.3 Creativitat. De la idea a la pràctica.

1.4 De l’explicar a l’interpretar.

1.5 Com apliquem criteris de sostenibilitat en un storytelling (1 hora).

 

Mòdul 2. Teatralització. (10h)

2.1 Llenguatge corporal escènic. Cos, mirada, presència escènica. 

2.2 La narració oral; la veu. Entonació, èmfasis, pauses. 

2.3 Recursos i tècniques escèniques: titelles, ombres.

2.4 Recursos i tècniques escèniques amb una mirada sostenible: titelles, ombres (2 hores).

 

Mòdul 3. Experiència immersiva. (10h)

3.1 Què fa que una història sigui immersiva?

3.2 Estructura immersiva.

3.3 Elements tècnics de l’storytelling i la immersió a través d’elements externs.

 

Aquesta acció formativa està vinculada a la Unitat de Competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals:

UC1866_262 - Organitzar, dinamitzar i avaluar activitats en el temps lliure educatiu infantil i juvenil.

Objectius:

Objectius generals:

·         Aportar seguretat i confiança a l’hora d’explicar històries i contes als infants.

·         Adquirir un ampli ventall de recursos que facilitin la posada en escena i la presa de decisions a l’hora d’explicar una història.

·         Dominar la part tècnica tant teatral com immersiva per aconseguir l’atenció dels infants.

·         Explicar històries que s’entenguin i atrapin l’atenció de l’infant de principi a fi.

 

Objectius específics:

·         Entendre la importància de l’estructura de la història i els seus personatges.

·         Potenciar les habilitats individuals de comunicació.

·         Adquirir presència escènica.

·         Conèixer els principis bàsics escènics per a explicar una història amb èxit.

·         Conèixer recursos pràctics per a afavorir el com s’explica una història.

·         Entendre els principis d’una experiència immersiva.

Metodologia:

L'organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar l'informe de vida laboral, el rebut d'autònoms o el document DONO, segons el cas particular.

Avaluació continuada i certificació

Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Storytelling, teatralització i immersió; l’art d’explicar històries als infants

Eines per explicar mons fascinants a través de paraules i gestos

Inscriu-te aquí

Codi

AM.24-4.1-24

Impartit per

Blanca Pascual

Formadora, especialista en expressió i didàctica del moviment, actriu i directora d'activitats de Lleure Educatiu.

Llicenciada en Art Dramàtic, en l'especialitat de teatre físic i Postgraduada en Pedagogia del moviment.

El seu treball es basa en la comunicació i el treball del cos, així com les dinàmiques de grup per millorar les relacions humanes i optimitzar els resultats comunicatius. 

 

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat