Tècniques de relaxació

  Online   Subvencionat Salut

Dates online

Del 28/03/2023 al 23/04/2023

Hores online

20 h

Descripció:

Gaudir d’un estil de vida saludable és important per mantenir el benestar, tant físic com mental. Al llarg de la vida, és normal trobar-nos moments durant els quals els nivells d'ansietat són més elevats. El nostre cos i la nostra ment estan preparats per resistir aquests moments, sempre i quan no es mantinguin constants en el temps.


Podem reforçar la nostra resistència a l’estrès i l’ansietat a través de diferents tècniques de relaxació. Amb aquest curs, i una mica d’entrenament, aprendràs a fer-ho.

Dirigit a:

Qualsevol persona que vulgui alleugerir, de forma saludable, la tensió i l'ansietat quotidiana. Persones treballadores en actiu, aturades o autònomes.

Continguts:

1. Introducció: La relaxació com a teràpia de base.

2. Diferents tècniques de relaxació.

3. Diferents tipus de massatge.

Objectius:

- Adquirir recursos per afrontar les tensions laborals i del dia a dia.

- Desenvolupar la capacitat de viure el moment present per potenciar la concentració i viure  amb plenitud.

- Desenvolupar recursos per disminuir els nivells d' ansietat, tensió mental i depressió.

Metodologia:

La organització permet treballar de forma asincrònica. De forma que cada participant, dins dels límits d’inici i finalització de cada tasca, podrà realitzar el curs en el moment que més li convingui. Es dissenya preveient una càrrega de treball per l’alumne de 5 hores setmanals i es recomana connectar-se a la plataforma, com a mínim, cada dos dies. 

La comunicació amb el/la tutor/a es podrà realitzar a través de la plataforma moodle en la que es realitza el curs. Els seus dubtes es podran fer arribar a través de correu electrònic obtenint resposta en un temps màxim de 48 hores (excepte si la consulta es realitza en divendres).

Observacions:

El curs no té cap cost directe per a l'alumne i està 100% subvencionada pel Consorci per a la Formació Continua de Catalunya. A l'hora de la inscripció s'haurà de presentar la capçalera de la nòmina, el rebut d'autònoms o el document DARDO, segons el cas particular.

 
Avaluació continuada i certificació
Per superar el curs s’han de realitzar totes les tasques en els terminis establerts (en el cas de que un alumne no pugui complir amb els terminis haurà de justificar-ho, prèviament, al tutor/a del curs, qui valorarà la possibilitat de fer una excepció). Els terminis sempre seran setmanals, els mòduls s’obriran cada dilluns i s’hauran de realitzar les tasques abans del diumenge a les 23:55h. 

Per obtenir la certificació que atorga el Consorci per a la Formació Contínua i l’Escola Efa cal realitzar totes les activitats del curs, i obtenir la qualificació d'apte.

Inscriu-te aquí

Tècniques de relaxació

Disminueix el teu nivell d’estrès i ansietat

Inscriu-te aquí

Codi

T33

Impartit per

Núria Duran. Instructora de Ioga & meditació (mindfulness), especialitzada en la gestió d'estrès. Formadora d’empreses en els àmbits de management, lideratge, qualitat i sostenibilitat, a més de creadora i directora de made of Yoga, organització que implanta el Benestar en el món empresarial (www.madeofyoga.es).

Aquest curs forma part del programa de Formació continua.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat