Vetllador i vetlladora

Cubelles Eines i recursos educatius

Dates presencials

27/10/2022 - 01/12/2022

Hores

30 h

Preu

140 €

Dates i horaris

Dijous, 27 d'octubre de 17:00 a 20:00
Dijous, 03 de novembre de 17:00 a 20:00
Dimarts, 08 de novembre de 17:00 a 20:00
Dijous, 10 de novembre de 17:00 a 20:00

Veures totes les dates i horaris

Descripció:

L’escola és un espai d’intervenció educativa on cada cop més el concepte d’educació inclusiva substitueix el concepte d’integració. L’escola és conscient que s’ha d’adaptar al seu alumnat, sent capaç de modificar continguts i metodologies didàctiques per atendre a les necessitats de tots els i les alumnes. A partir d’aquest nou paradigma pren força la figura del vetllador/a escolar a l’aula, un perfil professional relativament nou que vetlla per garantir la participació dins l’escola d’alumnes amb necessitats especials.

El vetllador/a escolar no compta amb una formació específica per a portar a terme les seves funcions. Per això des de l’Escola Efa plantegem una formació que permeti adquirir les nocions bàsiques en les principals competències d’aquest perfil professional.

Continguts:

  • Escola inclusiva. Coneixements bàsics del sistema educatiu i els continguts escolars.
  • Rol, funcions i tasques del vetllador/a escolar.
  • Àmbit d’intervenció educativa del vetllador. Els PI.
  • Necessitats educatives especials. Concepte. Tipus més prevalents i les seves característiques.
  • Psicologia del desenvolupament. Tipologia de trastorns.
  • Equip interdisciplinari: coordinació i avaluació i serveis externs.
  • Nocions bàsiques de primers auxilis i prevenció d’accidents.

Objectius:

  • Reflexionar sobre la importància de generar espais inclusius que afavoreixin l’atenció a la diversitat.
  • Conèixer l’organització i normativa del centre escolar que ens afecta.
  • Adquirir les eines necessàries per realitzar les tasques i funcions de la figura del monitor/a de suport a infants amb necessitats educatives especials.

Metodologia:

La formació en modalitat presencial es desenvolupa de forma teòrico-pràctica, combinant la exposició magistral amb els casos pràctics adaptats al dia a dia de l’alumnat.

En finalitzar la formació els participants hauran de realitzar una prova d’avaluació final.

Observacions:

Avaluació continuada 

Per superar el curs cal assistir al 75% de les hores i aprovar amb una nota mínima de 5 el test final. 


 

Certificació

La correcta realització de les tasques donarà dret a rebre la certificació que expedeix l’Escola Efa, Escola de Formació de l’Acellec.

Inscriu-te aquí

Vetllador i vetlladora

Monitor i monitora d'infants amb necessitats educatives especials

Inscriu-te aquí

Codi

P.P.050.01-22

Lloc de realització

Sensación Activa

Passeig Narcís Bardají 7
08880 Cubelles

Impartit per

Claustre de l'Escola EFA.

Més informació

Correu electrònic: info@escolaefa.cat