Oferta formativa

Cursos de Directors/es

Director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

23, 27, 28, 29, 30* de desembre 2017. 2, 3, 4, 5*, 12, 13, 19, 20, 26, 27 de gener i 2, 3, 9, 10, 16, 17 de febrer 2018.

Online: del 23 de desembre al 17 de febrer 2018.

Barcelona