Oferta formativa

Gestió empresarial

Formació SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Dimarts 24 i 31 d'octubre 2017 i dilluns 6 i 13 de novembre 2017

Barcelona

Formació SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Dimarts, 7, 14, 21 i 28 de novembre del 2017

Barcelona