Noticies

Com podem gestionar els nostres equips amb un lideratge eficient i eficaç?

El lideratge és el resultat del desenvolupament d'un conjunt d'habilitats que ens conviden a descobrir quines són les nostres capacitats, i ens facilita l'oportunitat de relacionar-nos amb les persones del nostre entorn. Per tant, és un camí de doble via. Ja que per un costat ens permet guiar-nos, i per l'altre, guiar a les persones del nostre equip a desenvolupar el seu potencial i assolir una forma eficient i eficaç de treballar.

 

Per això, si definim l'àmbit socioeducatiu com un espai de creixement personal i professional, per la confluència de diferents professionals, amb més o menys experiència, que volen transmetre uns valors, creant una relació educativa significativa amb les persones que acompanyen, ens adonem de la importància d'enfocar aquest lideratge cap a la gestió d'equips. En aquest cas, equips diversos on l'espai de feina, l'usuari, la relació i la jornada, poden variar segons les condicions personals i socials de cada membre: Coordinació o direcció a espais de migdia, centres cívics, casals joves o d'estiu, punts juvenils, etc.

I com lidero aquesta gestió? et pots preguntar. La primera clau i, per tant, essencial, és la relació. Els vincles que generem com a equip per tal que les persones que en formen part sentin que en son part. Més enllà del rol o la responsabilitat que ocupa cada persona, pots facilitar un sentiment de pertinença per tal que el compromís i la responsabilitat hi siguin presents, creant una identitat d'equip. Quina acció pots posar en marxa amb els integrants del teu equip perquè puguin sentir que en formen part? Quin element identifica les capacitats del teu equip? Com pots comprendre a totes les persones? Són preguntes que et poden ajudar.

La segona clau és la responsabilitat. No com a càrrega, sinó com la capacitat de donar resposta. Tens clar quines són les habilitats i capacitats de cada persona del teu equip? Fas alguna cosa per facilitar que aquestes es desenvolupin i puguin potenciar a la resta de l’equip? Reconèixer què és el que pot donar cadascú i facilitar que cada integrant de l’equip pugui estar a prop de la seva millor versió fa que la seva motivació i compromís augmentin. I, per tant, el seu autolideratge, que facilita la teva tasca. 

En un equip on l’experiència és diversa, pots generar un sistema on l’intercanvi de recursos sigui un suport per assolir els objectius. Quins aprenentatges pot transmetre cada membre de l’equip? Què dona i què rep cada persona que en forma part? Com pot ajudar això al rendiment i les tasques concretes de cada dia?


Per acabar, la tercera clau és la resolució. Em refereixo a la utilització de tots els recursos dels quals disposes amb un sentit clar: l’assoliment dels objectius i el benestar de l’equip. Crea un pla d'acció que faciliti la guia de totes les persones, identificant on som, on volem arribar i com ho fem. Desenvolupa una comunicació efectiva i afectiva perquè el teu missatge arribi de manera clara i senzilla, posant el focus en facilitar un feedback continu i constructiu. I utilitza l’espai amb consciència de la psicogeografia, creant ambients idonis per a la confiança, el respecte i la seguretat a l’equip.  Amb aquests tres elements, dins de la tercera clau, dones l’espai per poder mirar amb diferents perspectives  els processos de l’equip i així, amb creativitat, arribar a l’èxit.

 

Relació, responsabilitat i resolució. Tres claus que es poden transformar en eines i recursos que ens qüestionen, per continuar construint un lideratge saludable, efectiu i afectiu, en el món socioeducatiu. 

Si vols, t’acompanyo per aconseguir-ho. 

 

Javi Castillo Rubio
Graduat en Ciències de l'Activitat Física i Esport, Postgraduat en Educació Emocional i Benestar i Màster en Coaching amb PNL.