Consultoria en formació

Anàlisi de necessitats

Objectius de l'empresa, anàlisi de llocs de treball i identificació de competències

Qüestionaris, entrevistes, feedback 360º revisió de queixes de clients, estudi de clima, valoració de llocs de treball,...

Disseny i planificació

Identificació de recursos, definició d'objectis de formació, pressupost i programació

Establiment dels objectius de la formació a partir de l'anàlisi previ. Definir accions formatives, població destinatària, nombre de persones a formar, moment de l'any idoni per la formació, costos...

Execució del pla

Impartició de la formació, ús d'instal·lacions i recursos pedagògics adequats

Desenvolupament del pla, segons la planificació prèvia

Avaluació del pla

Avaluació de la satisfacció, transferència a lloc de treball, impacte de la formació

Grau d'adequació entre els objectius formatius i els resultats obtinguts. Qüestionaris de satisfacció i qüestionaris per avaluar impacte i transferència

Implementació d'accions de millora

Identificar processos de gestió que requereixen millores, introduir accions correctores

Valoració de l'eficacia de la formació. Elaboració d'informe final.

Creus que la formació dins de l’empresa és necessària?
Vols crear un pla de formació útil per assolir els objectius empresarials?
T’oferim la possibilitat de crear el pla de formació ajustat a la teva realitat, acompanyant-te en la seva creació o creant-la amb el teu suport!

FEM EL PLA DE FORMACIÓ DE L’EMPRESA

Partirem del que ja teniu i avançarem junts per establir un pla útil. El preu final s’ajustarà sempre a la informació ja disponible i el volum de l’empresa.

Si estàs interessat, contacta amb nosaltres i et farem una proposta ajustada a la teva empresa!