Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

L'organtizació responsable del tractament de les seves dades en virtut d'aquesta política de privacitat és la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural, que des d'ara anomenarem la Fundació.

Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural
NIF. G-64388705
Domicili: Vallirana, 69, baixos 2a de Barcelona (08006)
Direcció de correu electrònic: acellec@acellec.cat
Web: http://www.escolaefa.cat
Telèfon: 93 418 02 57
Inscrita al Registre de Fundacions de Catalunya amb el número 2359

La Fundació reconeix la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades a través dels diferents formularis situats al web.

 

DADES PERSONALS

Una dada personal és la informació que l'identifica o el fa identificable. A través del web, en les caselles establertes a tal efecte recollim les dades personals que l'usuari ens comunica: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc.

La visita de l'usuari al web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de manera lícita, de conformitat en tot moment amb els principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d'abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.


FINALITAT, DURACIÓ I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

  • Enviar butlletins i newsletters sobre novetats i nous serveis de l’Acellec. Sota el consentiment de l'usuari recollim i tractem les seves dades personals per a poder enviar-li informació sobre els nostres serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al tractament i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari en seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat abans de subscriure's a la newsletter en el formulari habilitat a aquest efecte en el web. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Millorar la seva experiència en navegar pel web. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar pel web és el consentiment que atorga l'usuari en acceptar les cookies. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a aquesta finalitat. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Gestionar la inscripció als cursos, jornades, esdeveniments i qualsevol altra activitat formativa, social, informativa i/o educacional en la qual l'usuari estigui interessat i que s'ofereixi a través del web. Aquestes dades les conservarem mentre duri l'activitat de formació i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La legitimació per a aquesta finalitat de tractament de les dades personals és l'execució del contracte en el qual l'usuari és part. Això implica  el manteniment, compliment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual establerta entre vostè i la Fundació.

​​​​

CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers, tret que existeixi alguna obligació legal o quan es es facilitin a aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

No es realitzen transferències internacionals. En el cas que en algun moment poguessin realitzar-se, se li comunicaria a fi d'obtenir el seu consentiment.


ACTUALITZACIÓ DE DADES

Per poder mantenir les seves dades personals actualitzades és important que l'usuari ens informi sempre que hi hagi alguna modificació d’elles. En cas contrari, no responem de la seva veracitat.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i que tota la informació facilitada es correspon amb la situació real, que està al dia i és exacta. Queda obligat a comunicar qualsevol modificació.


DADES DE TERCERS

Si l'usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a la Fundació, garanteix que les ha obtingudes de manera lícita, que ha informat prèviament els afectats, que ha obtingut el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

 

CARÀCTER OBLIGATORI DE LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l'usuari no omple aquests camps, o no marca la casella d'acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l'enviament de la informació.


DADES DELS INTERESSATS

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o a sol·licitar-ne la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com a exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres, al carrer Vallirana, 69 baixos 2a  de Barcelona (08006) i a través de l’adreça email acellec@acellec.cat

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. www.aepd.es


TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D'EDAT

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquest web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, i queda prohibit l'accés i ús del portal a menors d'aquesta edat. Si en algun moment el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la seva cancel·lació. Així mateix, els pares o tutors podran, en qualsevol cas, dirigir-se a la Fundació per bloquejar el compte d'accés dels menors al seu càrrec que s'haguessin registrat falsejant la seva identitat.


TRACTAMENT DE COOKIES

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i magatzema en l'ordinador de l'usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten al web, entre altres coses, magatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l'usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer l'usuari.
L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.