Finalitats

 

La Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural té per objecte les següents finalitats

 

Impulsar la pràctica del lleure educatiu i sociocultural en totes les seves expressions a través de l’establiment de programes de mecenatge i esponsorització a les persones físiques i jurídiques que presentin projectes o propostes d’actuació que es valorin positivament pel Patronat, o amb aquelles amb qui es signin convenis de col·laboració en aquest àmbit.
 

Impulsar i promoure la pràctica del lleure facilitant la utilització d’instal·lacions adequades a l’esmentada pràctica i amb la creació de centres de formació per als gestors, educadors, docents dels centres educatius de primària i secundària, treballadors d’entitats i empreses educatives i culturals, directius, usuaris de les activitats de lleure educatiu i qualsevol persona i professional relacionat amb el sistema educatiu.


Promoure i reforçar la formació i la qualificació de professionals del sector del lleure educatiu i sociocultural.


Realitzar activitats de formació permanent adreçades al món del lleure educatiu i sociocultural, al professorat universitari i no universitari, i a totes aquelles persones i professionals que estiguin relacionades amb el sistema educatiu, en contacte habitual amb infants i joves.


Promoure la professionalització i la prestació de serveis de lleure educatiu i sociocultural amb qualitat entre les organitzacions que desenvolupen activitat econòmica en aquest sector.