Patronat


Composició actual del patronat de la Fundació

 

El 9 de novembre de 2016 es va acordar el nomenat dels següents membres del patronat per un termini de cinc anys.

 

Pere Mulero Escobar
President

Oriol Carbonell Gómez
Vicepresident primer

Jesus Poza López
Vicepresident segon

Mònica del Monte Argelés
Vicepresidenta tercera

Roger Garriga Sàbat
Vicepresident quart

Maite Arnó Escribano
Tresorera

Mario Granados Garcia
Secretari

Eduard Terrades Palomar
Patró

Ferran Arbós Soler
Patró

Anna Huguet Gangonells
Patrona

Albert Codinas Poch
Patró

Maria Rosario Ballano Tabernero
Patrona