Patronat


Composició actual del patronat de la Fundació

 

El 6 d'octubre de 2021 es va acordar el nomenat dels següents membres del patronat per un termini de cinc anys.

 

Pere Mulero Escobar
Patró - President

Oriol Carbonell Gómez
Patró - Vicepresident primer

Albert Codinas Poch
Patró - Vicepresident segon

Mònica del Monte Argelés
Patrona - Vicepresidenta tercera

Mario Granados Garcia
Patró - Secretari

Ivan Casar Navarro
Patró - Tresorer

Daniel Baizán Muñoz
Patró - Vocal

Andrea Comaposada Garcia
Patrona - Vocal

Roger Garriga Sàbat
Patró - Vocal

Benjamí Güixéns Soler
Patró - Vocal

Marta Juan Miquel
Patrona - Vocal

Martí García Huesca
Patró - Vocal