Activitats


Memòries de l'Escola Efa

 

L'activitat de la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural es vehicula essencialment a través de l'Escola de Formació de l'Acellec (Efa).  Amb els següents enllaços es pot accedir a les memòries de l'Escola Efa dels darrers anys.


Memòria 2021

Memòria 2020

Memòria 2019

Memòria 2018

Memòria 2017

Memòria 2016