Economia

 

Memòries econòmiques de la Fundació

 

La Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural aprova anualment el seu tancament de comptes i el presenta formalment al Protectorat de Fundacions, depenent de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat.

Amb els següents enllaços es pot accedir a les memòries econòmiques dels darrers anys.
 

Memòria econòmica 2021

Memòria econòmica 2020

Memòria econòmica 2019

Memòria econòmica 2018

Memòria econòmica 2017

Memòria econòmica 2016