Subvencions

 

 

Subvencions rebudes per la Fundació

 

En l'exercici de la seva activitat habitual de suport a la professionalització del sector, de millora de les competències de les treballadores del lleure educatiu i la cultura de proximitat i de foment de l'ocupació, la Fundació rep suports específics per a aquestes finalitats per part de les administracions. 

Fem una relació, tot seguit, dels ajuts rebuts durant els darrers anys, especificant les quantitats percebudes i els programes per als quals es van aplicar.

 

2022

Consorci per la formació contínua de Catalunya


Programes de formació REACT-EU
40.176,00 €


2021

Consorci per la formació contínua de Catalunya
 

Programes mixtos d'orientació i formació
202.045,00 €

Programes de formació transverals
115.560,80 €

Programes de formació sectorials
107.790,36 €

 

2020

Consorci per a la formació continua de Catalunya


Programes de formació transversals
68.150,70 €

Programes de formació sectorials
69.676,90 €

Projectes de transformació per a microempreses
12.609,16€
 

2019

Consorci per a la formació continua de Catalunya


Programes de formació transversals
87.744,00 €

Programes de formació sectorials
113.291,30 €

 

 

2018

Consorci per a la formació continua de Catalunya


Programes de formació sectorials
46.955,80 €

 

 

2017

Consorci per a la formació continua de Catalunya


Programes de formació transversals
25.040,00 €

Programes de formació sectorials
50.243,82 €

 

 

2016

Consorci per a la formació continua de Catalunya


Programes de formació transversals
24.218,34 €

Programes de formació sectorials
30.040,00 €